Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας

ΚΣΥ Πάφου


Το ΚΣΥ Πάφου τροφοδοτείται με νερό από τα διυλιστήρια νερού Αναρίτας (Ασπρόκρεμμου) και Κανναβιούς στα οποία διοχετεύεται νερό από τα φράγματα Ασπρόκρεμμου και Κανναβιού και από γεωτρήσεις.

Τοπικές Αρχές που λαμβάνουν νερό από το ΚΣΥ ΠάφουBack To Top