Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας

ΚΣΥ Λεμεσού


Το ΚΣΥ Λεμεσού τροφοδοτείται με πόσιμο νερό από τη μονάδα αφαλάτωσης Επισκοπής. Επίσης. από το διυλιστήριο νερού Λεμεσού στο οποίο διοχετεύεται νερό από το φράγμα του Κούρη και από γεωτρήσεις.

Τοπικές Αρχές που λαμβάνουν νερό από το ΚΣΥ ΛεμεσούBack To Top