Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας

ΚΣΥ Λάρνακας/Αμμοχώστου


Το ΚΣΥ Λάρνακας-Αμμοχώστου τροφοδοτείται με πόσιμο νερό από τις μανάδες αφαλάτωσης Λάρνακας , Δεκέλειας και Βασιλικού. Επίσης, από τα διυλιστήρια νερού Τερσεφάνου και Χοιροκοιτίας στα οποία διοχετεύεται νερό από τα φράγματα Κούρη, Γερμασόγειας και Καλαβασού.

Τοπικές Αρχές που λαμβάνουν νερό από το ΚΣΥ Λάρνακας/ΑμμοχώστουBack To Top