Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Κυβερνητικά Συστήματα Υδατοπρομήθειας

ΚΣΥ Λευκωσίας


Το ΚΣΥ Λευκωσίας τροφοδοτείται με πόσιμο νερό από τις μονάδες αφαλάτωσης Λάρνακας, Δεκέλειας και Βασιλικού. Επίσης, από τα διυλιστήρια νερού Τερσεφάνου και Κόρνου στα οποία διοχετεύεται νερό από τα φράγματα Κούρη, Γερμασόγειας, Καλαβασού, Διποτάμου και Λευκάρων.

Τοπικές Αρχές που λαμβάνουν νερό από το ΚΣΥ ΛευκωσίαςBack To Top