Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τομείς > Φυσικοί Πόροι > Τμήμα Δασών

ΤομείςΦυσικοί Πόροι - Τμήμα Δασών
Ιστοσελίδα Τμήματος Δασών: http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf

Βασική αποστολή του Τμήματος Δασών είναι η αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου. Τα κρατικά δάση στο νησί καταλαμβάνουν έκταση 157788 εκτάρια, ή ποσοστό 17,06% του εδάφους της. Παράλληλα, το Τμήμα Δασών λαμβάνει μέτρα για την προστασία των ιδιωτικών δασικών και άλλων δασοκαλυμμένων εκτάσεων, που καλύπτουν έκταση 228930 εκτάρια ή ποσοστό 24,7% της Κύπρου.

Το Τμήμα Δασών είναι το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογή της Δασικής Πολιτικής και της Δασικής Νομοθεσίας.

Η Δασική Νομοθεσία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις πρόνοιες που ρυθμίζουν τη σχέση του πολίτη προς το δάσος, καθώς και τις δραστηριότητες που αφορούν το άναμμα φωτιάς τόσο στα κρατικά δάση όσο και σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από τις παρυφές τους.

Η Δασική Πολιτική του Τμήματος είναι προσαρμοσμένη στις σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις της κοινωνίας, με έμφαση στην περιβαλλοντική προσέγγιση και στον καθοριστικό ρόλο και προσφορά που διαδραματίζουν τα κυπριακά δάση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Ο δεύτερος μεγάλος στόχος του Τμήματος, είναι η προστασία των κυπριακών δασών και γενικότερα της κυπριακής υπαίθρου από τις πυρκαγιές και άλλες απειλές.

Εκτός από τα πιο πάνω, το Τμήμα Δασών παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές προς τους πολίτες για θέματα της αρμοδιότητάς του. Παρέχει επίσης την ευκαιρία στους πολίτες και οργανωμένα σύνολα, για συμμετοχή σε σχέδια ανάπτυξης και προστασίας των ιδιωτικών δασών. Τέλος, προσφέρει διάφορα αγαθά και υπηρεσίες σχετικά με τα δάση, βάσει συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου που υπάρχει για το σκοπό αυτό.


ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΖΩΩΝ

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Τηλέφωνα Παροχής Πληροφοριών στο Κοινό

ANALYSIS OF THE FUNCTION AND STRUCTURE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOUSES AND ENVIRONMENT (MANRE) OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Η Ευρώπη σου - Πληροφορίες για  Ευρωπαίους Πολίτες και Επιχειρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Αν δεις Φωτιά

Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάντο Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

e-procurement

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Περί Κύπρου