Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τομείς > Φυσικοί Πόροι > Υπηρεσία Μεταλλείων

ΤομείςΦυσικοί Πόροι - Υπηρεσία Μεταλλείων
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Μεταλλείων: http://www.moa.gov.cy/moa/mines/minesSrv.nsf

Η Υπηρεσία Μεταλλείων είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της περί Μεταλλείων και Λατομείων Νομοθεσίας όπως και της περί Εκρηκτικών Υλών Νομοθεσίας. Είναι επίσης σύμβουλος του Κράτους σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με το μεταλλευτικό πλούτο της Χώρας και ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ Κυβέρνησης, Μεταλλευτικών Εταιρειών και Ερευνητών.

Η Υπηρεσία Μεταλλείων, στοχεύει μέσα από τις αρμοδιότητες της, στην ορθολογιστική ανάπτυξη του ορυκτού πλούτου της Χώρας, στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης των μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και στην εξασφάλιση ασφαλών και υγειινών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους.


ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΖΩΩΝ

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Τηλέφωνα Παροχής Πληροφοριών στο Κοινό

ANALYSIS OF THE FUNCTION AND STRUCTURE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOUSES AND ENVIRONMENT (MANRE) OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Η Ευρώπη σου - Πληροφορίες για  Ευρωπαίους Πολίτες και Επιχειρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Αν δεις Φωτιά

Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάντο Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

e-procurement

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Περί Κύπρου