Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τομείς > Φυσικοί Πόροι > Κέντρο Τηλεπισκόπησης

ΤομείςΦυσικοί Πόροι - Κέντρο Τηλεπισκόπησης

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Πληροφορικής, Φυσικών Πόρων και Τηλεπισκόπησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία συνοψίζονται όπως πιο κάτω:

-Υποστήριξη προς τα Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου για θέματα σχετικά με συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης.
-Συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και πανεπιστήμια του εξωτερικού.
-Διοργάνωση/υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
-Χρήση/αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής.

Το Κέντρο στελεχώνεται με προσωπικό το οποιο παραχωρείται από το Τμήμα Δασών.


ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

1

ANALYSIS OF THE FUNCTION AND STRUCTURE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOUSES AND ENVIRONMENT (MANRE) OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Τηλέφωνα Παροχής Πληροφοριών στο Κοινό

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Η Ευρώπη σου - Πληροφορίες για  Ευρωπαίους Πολίτες και Επιχειρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν δεις Φωτιά

Κάντο Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

e-procurement

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Περί Κύπρου