Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τομείς > Φυσικοί Πόροι > Κέντρο Τηλεπισκόπησης

ΤομείςΦυσικοί Πόροι - Κέντρο Τηλεπισκόπησης

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Πληροφορικής, Φυσικών Πόρων και Τηλεπισκόπησης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία συνοψίζονται όπως πιο κάτω:

-Υποστήριξη προς τα Τμήματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου για θέματα σχετικά με συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και τηλεπισκόπησης.
-Συνεργασία με διάφορους οργανισμούς και πανεπιστήμια του εξωτερικού.
-Διοργάνωση/υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
-Χρήση/αναβάθμιση συστημάτων πληροφορικής.

Το Κέντρο στελεχώνεται με προσωπικό το οποιο παραχωρείται από το Τμήμα Δασών.


ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΖΩΩΝ

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Τηλέφωνα Παροχής Πληροφοριών στο Κοινό

ANALYSIS OF THE FUNCTION AND STRUCTURE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOUSES AND ENVIRONMENT (MANRE) OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Η Ευρώπη σου - Πληροφορίες για  Ευρωπαίους Πολίτες και Επιχειρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Αν δεις Φωτιά

Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάντο Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

e-procurement

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Περί Κύπρου