Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Τομείς > Γεωργία - Αλιεία > Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΤομείςΓεωργία - Αλιεία - Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Ιστοσελίδα Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών: http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη της κυπριακής αλιείας και τα προγράμματα που εφαρμόζει στοχεύουν στη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της Κύπρου, στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας σε διεθνή ύδατα, στην πρόληψη, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας, στην κατασκευή και διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων και στη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας σύγχρονης νομοθεσίας.

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

Ερευνητικά Προγράμματα για τον υπολογισμό των αποθεμάτων των ιχθυοπληθυσμών και την ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων.
Ανάπτυξη της Αλιείας μέσω διαφόρων προγραμμάτων δανειοδότησης, επιχορήγησης, ασφάλισης αλιευτικών σκαφών, εκπαίδευσης προσωπικού κτλ.
Εκσυγχρονισμός αλιευτικής τεχνολογίας, μέσω προγραμμάτων παροχής τεχνικής καθοδήγησης και βοήθειας στους ψαράδες, εκπαίδευσης ψαράδων, εισαγωγής νέων μεθόδων αλιείας κτλ.
Ανάπτυξη της αλιείας σε διεθνείς περιοχές, μέσω διαφόρων προγραμμάτων.
Έρευνα για περαιτέρω ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας κυρίως στη θάλασσα μέσω διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων.
Διαχείριση των αποθεμάτων των ψαριών σε φράκτες για σκοπούς ερασιτεχνικής αλιείας.
Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των αλιευτικών καταφυγίων, ελλιμενισμός αλιευτικών σκαφών.
Παρακολούθηση, πρόληψη, έλεγχος και καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης.
Θαλάσσιες βιολογικές και οικολογικές έρευνες για τη διατήρηση και προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και ειδών που κινδυνεύουν.
Εφαρμογή νομοθεσίας για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, τα αλιευτικά καταφύγια.
Έκδοση αδειών αλιείας για επαγγελματίες ψαράδες και άδειες για ερασιτεχνικές ψαράδες στη θάλασσα και στα φράγματα. Έκδοση αδειών για ίδρυση/λειτουργία ιχθυοτροφείων.
Διαχείριση του Κυπριακού Μητρώου Αλιευτικών Σκάφων σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς.


ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΖΩΩΝ

ΦΙΛΜΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

Τηλέφωνα Παροχής Πληροφοριών στο Κοινό

ANALYSIS OF THE FUNCTION AND STRUCTURE OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE, NATURAL RESOUSES AND ENVIRONMENT (MANRE) OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Η Ευρώπη σου - Πληροφορίες για  Ευρωπαίους Πολίτες και Επιχειρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Αν δεις Φωτιά

Διαδικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάντο Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

e-procurement

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Περί Κύπρου