Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σεισμοί
Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα σεισμολογίας σε μορφή προσομοιώσεων, το οποίο ετοιμάστημε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σε συνεργασία με το IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology):


   Η Δομή της Γης:


   Οι Τεκτονικές Πλάκες της Γης:
   Ρήγματα:


   Γένεση Σεισμού:
   Καταγραφή Σεισμού:
   Κατακόρυφος και Οριζόντιος Σεισμογράφος:
   Σεισμολογικό Δίκτυο:
   Μέγεθος και Ένταση Σεισμού:  Σεισμική Τομογραφία:


  Άλλοι Σύνδεσμοι:
  | Παρακολούθηση των Σεισμών | Τρέχουσα Σεισμικότητα | Αισθητοί Σεισμοί | Καταγραφές Σεισμολογικών Σταθμών | Πρόσβαση στα Ψηφιακά Σεισμολογικά Δεδομένα | Ψηφιακό Σεισμολογικό Δίκτυο | Αναλογικό Σεισμολογικό Δίκτυο | Σεισμολογικό Κέντρο Λευκωσίας | Σεισμολογικό Κέντρο Μαθιάτη | Χάρτες Σεισμικότητας | Σημαντικοί Σεισμοί | Ιστορικοί Σεισμοί | Εκθέσεις, Μελέτες & Άρθρα | Σεισμοί: Συχνές Ερωτήσεις | Η Σεισμικότητα της Κύπρου | Ο κίνδυνος της Κύπρου από Τσουνάμι |

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
  Back To Top