Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Ανθρώπινο Δυναμικό


Το προσωπικό του Τμήματος αριθμεί 68 συνολικά πρόσωπα. Από αυτά, οι 19 είναι προσοντούχοι Λειτουργοί (17 Γεω-επιστήμονες, ένας Χημικός και ένας Μηχανικός), 16 Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων, 28 Ωρομίσθιοι – υποστηρικτικό προσωπικό και οι 6 Γραμματειακό προσωπικό.Διοίκηση / Ανώτεροι Γεωλογικοί Λειτουργοί

Επιστημονικό Προσωπικό

Τεχνικό Προσωπικό
Back To Top