Επικοινωνία      

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Ετήσεις Εκθέσεις


Στο χώρο αυτό υπάρχουν τα ψηφιακά αρχεία των ετήσιων εκθέσεων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, καθώς επίσης αρχεία συνοπτικών εκθέσεων. Σκοπός των εκθέσεων αυτών είναι η ενημέρωση αναφορικά την αποστολή του Τμήματος και το έργο που επιτελείται στο Τμήμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως το γεωλογικό περιβάλλον, τους ορυκτούς και υδατικούς πόρους, τους γεωκινδύνους και τη γεωλογική κληρονομιά.- Συνοπτική ετήσια έκθεση -- Annual Report 2020
 Αρχείο ΕκθέσεωνBack To Top