Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Νομοθεσία

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)


Επικοινωνία:

Υπέυθυνος : Παναγιώτης Χατζηπέτρου, Τηλέφωνο: 22609278, Ηλ. Ταχυδρομίο: phadjipetrou@wdd.moa.gov.cy, dpo@wdd.moa.gov.cy
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 100-110, 1047 Παλλουριώτισσα, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Τ.Θ. 26664, 1646 Λευκωσία

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έντυπο Πληροφόρησης

Γενικό έντυπο συγκατάθεσης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση σχετικά με την εμπιστευτικότητα και με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Έντυπο Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των ΔεδομένωνBack To Top