Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Validation conference for the Evaluation of the Urban Waste Water Treatment Directive


On Friday, 16 November 2018 at the Committee of the Regions in Brussels, Belgium

The purpose of the conference is to validate the preliminary findings of the study for the Evaluation.
The conference will also gather additional feedback on key thematic issues (e.g. technical aspects of the Directive, costs and benefits, overall coherence with the wider legislative framework). Please see attached the draft agenda for the conference. The European Commission has appointed a team of external consultants to conduct a supporting study, with Wood as the study lead.
You can register your interest for attending the conference under this link.
Please note that we have only limited seating available and want to have a wide and balanced representation of stakeholders at the conference. Registering your details does therefore not guarantee your attendance at the conference. The study team led by Wood will send you a confirmation mail by early November, which confirms your attendance and guarantees you a seat at the conference. Therefore, please wait with your travel arrangements until you receive a confirmation e-mail. Costs of your attendance will not be reimbursed.
The registration will close on 31st October.
The link for registration will also be available on our website.
If you already noted your intention to attend as part of the save the date communication issued on 27th September, please remember to register your details under the following link.
The language of the event is in English. However, you will have the opportunity to provide written submissions in your language in advance.
If you are not able to attend, you can follow the conference via web-stream from our website.
Please note that the conference will be audio recorded.
In case of questions, please contact UWWTDEVAL@woodplc.com.

Δημόσια διαβούλευση για την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα.

Σκοπός της διαβούλευσης ήταν να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με το κατά πόσο η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων) επηρεάζει τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε όλη την ΕΕ και, συνεπώς, συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης των υδατικών συστημάτων μας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

Στόχος της επίσης είναι, αφενός, να συγκεντρωθούν οι απόψεις γενικά του κοινού όσον αφορά την κατανόηση και τη σχέση τους με τα λύματα και, αφετέρου, να συλλεχθούν λεπτομερέστερες πληροφορίες και γνώμες από ειδικούς και από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν αναλάβει την εφαρμογή των ιδιαίτερων στοιχείων της οδηγίας.

Η διαβούλευση ήταν ανοικτή μέχρι τις 19/10/2018

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatAgenda.pdf

Back To Top