Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις☉ 07/06/2022 Σχέδιο Δράσης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών (αζώτου και φωσφόρου)

☉ 02/06/2022 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΟΝ ΚΟΤΣΙΑΤΗ (Αρ. Σύμβασης ΤΑΥ 1/2021)

☉ 16/05/2022 Kαθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία του Τμήματος στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος, την Παρασκευή 13 Μαΐου, 2022

☉ 05/05/2022 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΤΑΥ 3/2022

☉ 18/04/2022 ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

☉ 31/03/2022 Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας των Διυλιστηρίων Νερού στην Κύπρο

☉ 30/03/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ CONTROLLERS, ΣΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΤΑΥ 33/2021

☉ 21/03/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

☉ 18/03/2022 Παγκόσμια Μέρα Νερού 2022

☉ 16/03/2022 Συμμετοχή του ΤΑΥ στην Έκθεση «Envirotec 2022»

☉ 04/03/2022 ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΡΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ UPVC - ΤΑΥ 32/2021

☉ 17/02/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΤΑΥ 18/2021

☉ 12/02/2022 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΗΣΟΥ – ΥΔΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΦΑΣΗ Α (ΥΠΟΕΡΓΟ Β4) - Αρ. Σύμβασης: ΤΑΥ 36/2021

☉ 31/01/2022 Εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου και Παρακολούθηση Εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων

☉ 27/01/2022 Αιτήσεις για Παροχή Οικονομικής Βοήθειας σε Αρδευτικά Τμήματα

☉ 13/01/2022 Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ανάπτυξη, τεκμηρίωση, και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων καθώς και για την υποστήριξη της διαδικασίας Αξιολόγησης/Πιστοποίησης του Συστήματος από Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης.

☉ 07/01/2022 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΈΡΓΟ ΚΟΛΠΟΣ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ UPVC ΔΙΑΜ. 200MM PN16 ΓΙΑ ΆΝΤΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΔΙΑΡΙΖΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΦΟΥ - ΤΑΥ 28/2021

☉ 07/01/2022 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΟΥΝΤΑ - ΦΟΙΝΙΚΑΡΙΑ - ΤΑΥ 30/2021

☉ 07/01/2022 ΕΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΘΕΙIΚΟΥ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΠΟΛΥΑΡΓΙΛΙΟΥ (POLYALUMINIUM CHLORIDE HYDROXYDE SULFATE) ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΣΠΡΟΚΡΕΜΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥ - ΤΑΥ 35/2021

☉ 07/01/2022 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ - ΤΑΥ 41/2021

☉ 10/10/2018 Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων ΑφαλάτωσηςΑρχείο Ανακοινώσεων
Back To Top