Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Εισαγωγή


Οι περισσότεροι ποταμοί της Κύπρου πηγάζουν από την οροσειρά του Τροόδους. Η εποχική κατανομή της επιφανειακής απορροής ακολουθεί την εποχική κατανομή των κατακρημνισμάτων (βροχόπτωση, χιόνια κτλ.), με ελάχιστες τιμές κατά τους θερινούς μήνες και μέγιστες τιμές κατά τους χειμερινούς μήνες. Αποτέλεσμα του Μεσογειακού (Ανατολικής Μεσογείου) κλίματος της Κύπρου, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλης διάρκειας ξηρά και θερμά Καλοκαίρια, είναι ποτάμια ή τμήματα ποταμών της να παρουσιάζουν μη συνεχή ροή κατά τη διάρκεια του έτους. Οι ποταμοί της Κύπρου στην πλειονότητα τους ρέουν για 3 με 4 μήνες τον χρόνο. Συνεχή ροή κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάζουν μόνο τμήματα ορισμένων ποταμών όπως τμήματα του Ξερού ποταμού, του Διαρίζου, του Καργώτη, του Κούρη, της Γερμασόγειας και της Μαραθάσας.

Προστασία υδατορεμάτων (ποταμών)
Αποκατάσταση παρόχθιας ζώνης Υδατορεμάτων
Ποιοτική κατάσταση
Υδρολογικές και Υδραυλικές Μελέτες - Ελάχιστες Απαιτήσεις
Πλημμύρες


Back To Top