Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις☉ 14/02/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΤΑΥ σχετικά με τις ποσότητες νερού που χρησιμοποίησαν οι γεωργοί για παγετοπροστασία των φυτειών

☉ 05/02/2020 Υπογραφής της Σύμβασης για την κατασκευή του Αγωγού Νήσου-Καμπιά

☉ 31/01/2020 Τερματίζεται οριστικά η λειτουργία των υφιστάμενων χωμάτινων δεξαμενών του λυματότοπου στην περιοχή Βατί

☉ 28/01/2020 «Δειγματοληψία, Ανάλυση Δειγμάτων και Αξιολόγηση Βιολογικών Ποιοτικών Στοιχείων (Ποταμοί). Εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/Εκ».

☉ 16/01/2020 Xρήση Ανακυκλωμένου Νερού Λάρνακας- Κατασκευή Φράγματος Τερσεφάνου

☉ 02/01/2020 Υπερχειλίσεις φραγμάτων

☉ 16/12/2019 Κατασκευή υποέργου a1: Αγωγός Χοιροκοιτια – Σταυροβούνι

☉ 03/12/2019 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ 150 m3 στη ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ

☉ 01/12/2019 3ο Σχεδίο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου - Άρθρο 14(1)(α) - Ημερίδα Δημόσιας Διαβούλευσης με θέμα «Χρονοδιάγραμμα και Πρόγραμμα Εργασιών για την εκπόνηση του» (18 Δεκεμβρίου 2019)

☉ 22/11/2019 Συμμετοχή του ΤΑΥ στη συνάντηση της καθοδηγητικής επιτροπής για την ανάπτυξη του Σύστηματος έγκαιρης προειδοποίησης Πολλαπλών Κινδύνων

☉ 07/11/2019 Προμήθεια στερεού θειικού αργιλίου για το Διυλιστήριο Νερού Κόρνου του ΤΑΥ

☉ 27/09/2019 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΛΙΚΙΟΥ

☉ 10/10/2018 Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων ΑφαλάτωσηςΑρχείο Ανακοινώσεων
Back To Top