Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις☉ 28/06/2019 Άτυπη Συνάντηση Διευθυντών Υδάτων και Αλιείας (Water and Marine Directors) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της ΕΖΕΣ και των υποψηφίων χωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουνίου 2019, στην Κωστάντζα της Ρουμανίας.

☉ 21/06/2019 1η Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΣΔΛΑΠ) της Κύπρου

☉ 05/06/2019 Συμμετοχή του ΤΑΥ με τη κα Παναγιώτα Χατζηγεωργίου σε εκδήλωση στο Βερολίνο με θέμα «Water Scarcity: Tackling a Regional and Global Challenge»

☉ 18/03/2019 Προμήθεια ειδικών τεμαχίων από ελατό χυτοσίδηρο για την σύνδεση των δεξαμενών στο ύψωμα Κοκκινόκρεμμος

☉ 12/03/2019 Εκδήλωση του ΤΑΥ στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Νερού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

☉ 01/03/2019 Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου στην Ευρύχου, Φλάσου και Λινού

☉ 27/02/2019 Ανακοίνωση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων σχετικά με την υπερχείλιση του φράγματος του Ασπρόκρεμμου

☉ 20/02/2019 Προμήθεια Υγρού Υποχλωριώδους Νατρίου για τις ανάγκες του ΤΑΥ

☉ 19/02/2019 Προμήθεια Υγρού Κροκιδωτικού Θειϊκού Υδροξειδίου Χλωριούχου Πολυαργιλίου (Polyaluminium Chloride Hydroxyde Sulfate) για τα Διυλιστήρια Νερού Τερσεφάνου, Λεμεσού, Ασπρόκρεμμου του ΤΑΥ

☉ 10/10/2018 Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων ΑφαλάτωσηςΑρχείο Ανακοινώσεων

Back To Top