Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Έντυπα


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/06/2016 - Γενικοί όροι-Tεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση έργων ύδρευσης και άρδευσης από το ΤΑΥ, άλλα τμήματα και εργολάβους
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/03/2016 - Πολιτική ΤΑΥ για αναπτύξεις που επηρεάζουν εγγεγραμμένα υδατορέματα
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2014 - Ενιαίος Κώδικας καλής πρακτικής για τη διαχείριση και λειτουργιά των δικτύων Ύδρευσης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat26/02/2013 - Οδηγός για τη δημιουργία κήπων, με μικρές απαιτήσεις σε νερό
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat16/09/2011 - ΟΠΥ - Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού Κύπρου
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2003 - Η Ανάπτυξη των Υδάτινων Πόρων της Κύπρου Ιστορική Αναδρομή 2003
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/1989 - Πενηνταετηρίδα 1939-1989 του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτω 1989
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2009 - Φράγματα της Κύπρου 2009
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/12/2001 - Φράγματα της Κύπρου 2001
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/1980 - Φράγματα της Κύπρου 1980
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/1968 - Υδατοφράκτης Καλοπαναγιώτη 1968
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/01/1974 - Φράγματα της Κύπρου 1974
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/1963 - Φράγματα της Κύπρου 1962-1963
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/03/1966 - Φράγματα της Κύπρου 1964-1965
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/11/2000 - Έργο Νότιου Αγωγού 2000
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/09/1987 - Αρδευτικό Έργο Χρυσοχούς 1987
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/05/1977 - Paphos Irrigation Project 1977
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/06/1985 - Σχέδιο Βασιλικού Πεντάσχοινου 1985
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/01/1983 - Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλίας 1983
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat30/01/1977 - Σχέδιο Ενιαίας Αγροτικής Αναπτύξεως Πιτσιλίας 1977
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat17/06/2017 - Σταθμός Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων Βιομηχανικών Αποβλήτων Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην Περιοχή Βατί 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/10/2000 - Σταθμός Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθιά Γωνιά 2000
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/11/2002 - Χρήση και Εξοικονόμηση Νερού στήν Κύπρο 2002
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/2005 - Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη 2005
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat31/12/1968 - Έκθεση δια τας πλημμύρας στη περιοχήν Κυθρέας 1968


Back To Top