Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022


Η εισροή νερού στα μεγάλα φράγματα του τελευταίου 3ημέρου ήταν 0,776 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με τη συνολική εισροή από την 1η Οκτωβρίου 2021 να φθάνει τα 146,463 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

H συνολική αποθηκευμένη ποσότητα έφθασε τα 263,022 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δηλαδή σε ποσοστό 90,4% της συνολικής χωρητικότητας τους.

Μέχρι σήμερα, έχουν υπερχειλίσει τα φράγματα:
- Καλοπαναγιώτης χωρητικότητας 0,363 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων,
- Αργάκας, χωρητικότητας 0,990 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων,
- Πωμού, χωρητικότητας 0,860 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων,
- Ξυλιάτου 1,430 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων,
- Λευκάρων χωρητικότητας 13,850 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων,
- Ασπρόκρεμμου, χωρητικότητας 52,375 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων,
- Βυζακιάς, χωρητικότητας 1,690 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων,
- Αγίας Μαρίνας Χρυσοχού χωρητικότητας 0,298 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων,
- Κανναβιού χωρητικότητας 18,000 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων
- Δυποτάμου χωρητικότητας 15,500 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η συνολική εισροή στα φράγματα για το υδρολογικό έτος 1/10/2021 – 30/9/2022 είναι πολύ ικανοποιητική και η συνολική αποθηκευμένη ποσότητα αρκετή ώστε να διατηρούμε την υδατική μας επάρκεια σε ασφαλή επίπεδα. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή μας επηρεάζει με συχνότερες περιόδους ανομβρίας, πράγμα που επιβάλλει τη συνετή χρήση των υδατικών πόρων ώστε να διατηρούμε στα αρκετές ποσότητες νερού για τα πιθανά επόμενα άνομβρα χρόνια.
Back To Top