Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Άτυπη Συνάντηση Διευθυντών Υδάτων και Αλιείας (Water and Marine Directors) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της ΕΖΕΣ και των υποψηφίων χωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουνίου 2019, στην Κωστάντζα της Ρουμανίας.


Η άτυπη συνάντηση των Διευθυντών Υδάτων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκε στην Κωστάντζα της Ρουμανίας στις 13 και 14 Ιουνίου 2019. Η Ρουμανία διοργάνωσε τη συνάντηση ως το Κράτος Μέλος που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο. Στη συνάντηση εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων παρευρέθηκαν, η κα. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, Πρώτη Λειτουργός Υδάτων και η κα. Μαρία Φιλίππου, σημείο επαφής της Κύπρου της Ομάδας Εργασίας Στρατηγικού Συντονισμού (Strategic Coordination Group).

Στη συνάντηση εξετάστηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, προκειμένου να βελτιωθεί η κοινή αντίληψη για θέματα που αφορούν την εφαρμογή των δύο οδηγιών.
Back To Top