Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ


Υπογράφηκε την 20η Σεπτεμβρίου 2019, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Εταιρείας CARAMONTANI BROS PLC LTD, η πιο πάνω Σύμβαση, για το συνολικό ποσό του Ενός Εκατομμυρίου, Ογδόντα Επτά Χιλιάδων και Εννιακοσίων Εξήντα Οκτώ Ευρώ (€1.087.968), πλέον Φ.Π.Α.

Την Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Χαράλαμπος Χατζηπάκκος και εκ μέρους της Εταιρείας CARAMONTANI BROS PLC LTD, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Κώστας Χαραλάμπους.
Back To Top