Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


Kαθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία του Τμήματος στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος, την Παρασκευή 13 Μαΐου, 2022


Το Κλαδικό Συμβούλιο του Τμήματος και η Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος διοργάνωσε την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία του Τμήματος στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος, την Παρασκευή 13 Μαΐου, 2022 όπου υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τους λειτουργούς του ΤΑΥ.

Σημειώνεται ότι, εκτός από το ανθρωπιστικό και αλτρουιστικό στοιχείο μιας τέτοιας πράξης, υπάρχει και το πλεονέκτημα της συμμετοχής σε μια καλά οργανωμένη Τράπεζα Αίματος.
Back To Top