Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΤΑΥ 3/2022


Υπογράφηκε στις 03 Μαΐου 2022, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κ.κ. C. PAPAMICHAEL CONSTRUCTIONS & DEVELOPMENTS LIMITED, η Σύμβαση με Αρ. ΤΑΥ 3/2022 για Οικοδομικές Εργασίες Συντήρησης σε Εγκαταστάσεις των Υδατικών Έργων του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού, για το συνολικό ποσόν των Εκατό Τριάντα Πέντε χιλιάδων (€135.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κα Παναγιώτα Χατζηγεωργίου και ο κος Σάββας Παπαμιχαήλ, Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος του Αναδόχου.
Back To Top