Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ CONTROLLERS, ΣΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΤΑΥ 33/2021


Υπογράφηκε στις 29 Μαρτίου 2022, στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κ.κ. ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, η Σύμβαση με Αρ. ΤΑΥ 33/2021 για την Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων φίλτρων και αυτόματων controllers, στα Αρδευτικά Έργα του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού, για το ποσό των Ογδόντα Δύο Χιλιάδων Εκατό Τριάντα Οκτώ (€82.138,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κα. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου και εκ μέρους της Εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, ο κ. Σπύρος Σταυρινίδης, Διευθυντής της Εταιρείας.
Back To Top