Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών


Ανακοινωθέντα

Ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Λιλλήκα στην εκδήλωση της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας με την ευκαιρίας της Διεθνούς Ημέρας Συνεργατισμού, στη Λευκωσία
29/06/2006Επιτρέψετέ μου να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία, για την ιδιαίτερη τιμή που μου έκανε προσκαλώντας με να μιλήσω στην εκδήλωση αυτή που διοργανώνεται με την ευκαιρία της Διεθνούς Μέρας του Συνεργατισμού. Αποτελεί τιμή για μένα η ευκαιρία και η δυνατότητα να αναφέρομαι στο Συνεργατικό Κίνημα που αποτελεί, κατά την ταπεινή μου άποψη, τη σημαντικότερη, ίσως, κοινωνική κατάκτηση των λαών, στη συνεχή τους προσπάθεια για ευημερία, πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη.

Η Διεθνής Μέρα Συνεργατισμού που συνεορτάζεται κάθε χρόνο από το Διεθνές Συνεργατικό Κίνημα, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τα εθνικά συνεργατικά κινήματα, είναι φέτος αφιερωμένη στο ρόλο που ο συνεργατισμός διαδραματίζει στην εδραίωση και διατήρηση της ειρήνης, με την ευρεία του όρου έννοια.

Είναι, βέβαια, σαφές ότι η εδραίωση και διατήρηση της ειρήνης δεν εντάσσονται στη σφαίρα των άμεσων σκοπών ή αρμοδιοτήτων των Συνεργατικών Κινημάτων. Τούτο αποτελεί υποχρέωση άλλων οργανισμών και φορέων που λειτουργούν σε διεθνή ή εθνικά επίπεδα.

Είναι, όμως, γεγονός ότι η συνεργατική δραστηριότητα που καθοδηγείται και διέπεται από τις συνεργατικές αρχές και αξίες, συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης σε κάθε χώρα, στη μείωση των εντάσεων και στην αντιμετώπιση δεινών όπως η κοινωνική δυστυχία και περιθωριοποίηση, που προέρχονται από τις διενέξεις, τις συγκρούσεις και τους πολέμους. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής μέσα από την παροχή οικονομικών ευκαιριών για ατομική και συλλογική πρόοδο και ευημερία, οδηγεί στην κοινωνική σταθερότητα και σε συνθήκες υγιούς οικονομικής ανάπτυξης.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση διαδραματίζει συμβουλευτικό ρόλο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και σε άλλους Οργανισμούς. Δίκαια η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε πριν από δώδεκα χρόνια, να υιοθετήσει και να καθιερώσει επίσημα τη Διεθνή Μέρα Συνεργατισμού των Ηνωμένων Εθνών. Οι οικουμενικές αρχές και αξίες του Συνεργατισμού συνάδουν απόλυτα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Η προβολή και η καθιέρωση των αρχών του αλληλοσεβασμού και της ισότητας, η καθιέρωση του ανθρώπου ως το στόχο που πρέπει να εξυπηρετεί η ανάπτυξη, δημιουργούν πρότυπα που εξυπηρετούν την ειρήνη.

Πέραν από τον ενεργό ρόλο που το διεθνές Συνεργατικό Κίνημα επιτελεί στην ενίσχυση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τα εθνικά συνεργατικά κινήματα διαδραματίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας και της αλληλοκατανόησης σε όλες τις δεινοπαθούσες περιοχές του πλανήτη μας: το Συνεργατικό Κίνημα του Ισραήλ συνεργάζεται με το Συνεργατικό Κίνημα της Παλαιστίνης με στόχο την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των Παλαιστινίων και τη δημιουργία φιλικών δεσμών μεταξύ των ανθρώπων. Τα Συνεργατικά Κινήματα της Βοσνίας και της Σερβίας συνεργάζονται με σκοπό την εφαρμογή κοινών αναπτυξιακών προγραμμάτων και την προώθηση του διαλόγου και της συναντίληψης.

Παράλληλα, οι Συνεργατικές Εταιρείες με τη δραστηριότητά τους συμβάλλουν στην εξουδετέρωση πολλών κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων, που απειλούν την κοινωνική σταθερότητα σε κάθε χώρα.

Η διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης οδηγεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, που αποτελεί τη βασικότερη, ίσως, προϋπόθεση για ανάληψη κάθε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας. Η τοποθέτηση του ανθρώπου υπεράνω οποιασδήποτε άλλης αρχής ή αξίας, η δικαιότερη αναδιανομή του εθνικού πλούτου προς όφελος των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η σημαντική συμμετοχή στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, η οικονομική στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα της υπαίθρου, είναι μόνο μερικές από τις πτυχές του συνεργατικού έργου που συντελούν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου όπου το συλλογικό καλό υπερέχει και προέχει του μικρού προσωπικού οφέλους.

Ενός κόσμου όπου η οικονομική ανάπτυξη συνοδεύεται από την προσωπική πρόοδο και ευημερία, έτσι που οι στατιστικές να συνάδουν με την κοινωνική πραγματικότητα.
Αυτή η πραγματικότητα, βέβαια, δεν είναι ξεκομμένη από τις συνεργατικές αξίες οι οποίες έχουν διεθνή ακτινοβολία και οικουμενικό χαραχτήρα. Οι πανανθρώπινες αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της ισότητας ορίζουν τα πλαίσια μέσα στα οποία οι Συνεργατικές Εταιρείες αναπτύσσονται δημιουργικά και οικοδομούν για τον άνθρωπο ένα καλύτερο παρόν και ένα ευτυχέστερο μέλλον.

Το Συνεργατικό Κίνημα της Κύπρου, που σε πολύ λίγα χρόνια συμπληρώνει ένα αιώνα ζωής, δεν υστέρησε στην προσφορά υπηρεσιών έναντι των Συνεργατικών Κινημάτων των ανεπτυγμένων χωρών του υπόλοιπου κόσμου. Αντίθετα, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες πρόσφερε πολύ σημαντικές υπηρεσίες στον πολίτη και στην κοινωνία.

Ο Συνεργατισμός της Κύπρου ενίσχυσε την οικογένεια που αποτελεί το βασικό κύτταρο της κυπριακής κοινωνίας, σμίκρυνε το χάσμα που χώριζε τις κοινωνικές τάξεις του κυπριακού πληθυσμού, εξυγίανε τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις προς όφελος των μη προνομιούχων και συνέβαλε στη διαφοροποίηση της κοινωνικής πυραμίδας, του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος επαγγελματικής ανέλιξης. Τοποθέτησε τον άνθρωπο στην κορυφή κοινωνικών αξιών.

Η πραγματικότητα αυτή τεκμηριώνεται απόλυτα από τα γεγονότα που καταγράφονται στην εκατονταετή συνεργατική ιστορία του τόπου μας, την οποία δεν δικαιούται κανένας να ξεχνά ή να παραγνωρίζει. Επιτρέψετε μου επιγραμματικά να αναφερθώ σε ορισμένα δεδομένα κρίσιμης σημασίας, τα οποία σε ένα βαθμό αναδεικνύουν την ευεργετική επίδραση που είχε η συνεργατική δραστηριότητα στην εξέλιξη της κυπριακής κοινωνίας.

Το κοινωνικό σύστημα που επικρατούσε στην Κύπρο στις αρχές του 20ού αιώνα, είχε τις ρίζες του στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κρατούσε τον Κύπριο καθηλωμένο στη φτώχια χωρίς περιθώρια και δυνατότητες ανάπτυξης οποιασδήποτε πρωτοβουλίας. Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που αποτελούσαν τότε τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, ήταν απόλυτα εξαρτημένοι από τους τοκογλύφους και τους εμποροπαντοπώλες της εποχής εκείνης.

Τα τοκογλυφικά δάνεια στα οποία το επιτόκιο έφθανε, πολλές φορές, στο 600% και τα δεφτέρια των παντοπωλών που κατά κανόνα αλλοιώνονταν από τους ίδιους προς όφελός τους, ήταν από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της οικονομικής ζωής του τόπου.

Παράλληλα, η αμάθεια και ο αναλφαβητισμός οδηγούσαν τους Κυπρίους σε ένα μοιρολατρικό τρόπο προσέγγισης της ζωής. Οι δυσμενείς συνθήκες της ζωής υποχρέωσαν το λαό μας να κρύψει βαθιά μέσα του εκείνες τις δημιουργικές δυνάμεις που οι πρόγονοί του χρησιμοποίησαν για να αναπτύξουν ένα σπουδαίο πολιτισμό με διεθνή ακτινοβολία. Το ενδιαφέρον των ανθρώπων περιοριζόταν στην εξασφάλιση του επιούσιου άρτου για την ικανοποίηση των αναγκών επιβίωσής τους.

Το όραμα για μια καλύτερη ζωή και η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον, θεωρούνταν και ήταν άπιαστα όνειρα.

Μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εμφανίστηκαν κατά την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα, οι πρώτες συνεργατικές σπίθες, οι οποίες οδήγησαν το 1909 στην ίδρυση της Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου. Το παράδειγμα της Χωρικής Τράπεζας Λευκονοίκου που αργότερα μετονομάστηκε σε ΣΠΕ Λευκονοίκου, ακολουθήθηκε και από άλλες κοινότητες με αποτέλεσμα η εφαρμογή του συνεργατικού θεσμού να αρχίσει σταδιακά να επεκτείνεται στον πιστωτικό τομέα.

Ακολούθησε η ίδρυση των συνεργατικών παντοπωλείων και στη συνέχεια το συνεργατικό οικοδόμημα ολοκληρώθηκε με τη συνεργατική δραστηριοποίηση και στους άλλους τομείς της οικονομίας και κυρίως στους τομείς εκείνους που είχαν άμεση σχέση με τον αγροτικό πληθυσμό.

Παρακολουθώντας τις χρονολογίες ίδρυσης των διαφόρων Συνεργατικών Εταιρειών, παρατηρούμε ότι αυτές είναι εναρμονισμένες με την κλίμακα ιεράρχησης των διαφόρων προβλημάτων που μάστιζαν την κυπριακή κοινωνία.

Πρώτα ιδρύθηκαν οι Πιστωτικές Εταιρείες για να αντιμετωπιστεί το σοβαρότατο πρόβλημα της τοκογλυφίας. Ακολούθησε η ίδρυση των Συνεργατικών Παντοπωλείων για να τερματιστεί η λεηλασία του οικογενειακού εισοδήματος από τους επιτήδειους που εμπορεύονταν τα αγαθά πρώτης ανάγκης. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν οι συνεργατικές εταιρείες εμπορίας και μεταποίησης της γεωργικής παραγωγής για να προστατευθεί ο μόχθος των αγροτών και να βελτιωθούν τα εισοδήματά τους.
Έτσι, οι πρώτες συνεργατικές σπίθες σύντομα έγιναν φλόγα που στο πέρασμά της έκαιγε την τοκογλυφία και το τυραννικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα και στη θέση του ανέπτυσσε πυρήνες κοινωνικής προόδου.

Η επίδραση του Συνεργατικού Κινήματος και οι αλλαγές που αυτό επέφερε σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής των Κυπρίων ήταν καταλυτικές.

Οι Συνεργατικές Εταιρείες, σε λειτουργικό επίπεδο εφάρμοσαν και προήγαγαν τη δημοκρατία και μάλιστα σε καθεστώς αποικιοκρατίας.

Η εφαρμογή της δεύτερης συνεργατικής αρχής που προνοεί την ισότητα των μελών και κατοχυρώνει τα εκλογικά τους δικαιώματα ως ατόμων και όχι ως φορέων του κεφαλαίου, προήγαγε τις δημοκρατικές αρχές του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και ένας πολίτης – μία ψήφος. Αποτελέσματα της εφαρμογής δημοκρατικών αρχών στις διαπροσωπικές και θεσμικές σχέσεις των μελών του Συνεργατισμού, ήταν η ανάδειξη προικισμένων ανθρώπων στα διοικητικά όργανα των εταιρειών, ο σεβασμός και η παράλληλη αξιοποίηση της αντίθετης άποψης και κυρίως η καλλιέργεια του δημοκρατικού τρόπου σκέψης και δράσης. Και αυτά σε μια εποχή όπου όλα τα κοινωνικά αξιώματα ήταν σύμφυτα με την οικονομική επιφάνεια του ατόμου, ακόμα και στο επίπεδο των κοινοτικών αρχόντων.

Με την παραχώρηση πιστώσεων με όρους που δεν συνιστούσαν οικονομική εκμετάλλευση του δανειζομένου και με την παράλληλη προστασία του οικογενειακού εισοδήματος, δημιουργήθηκαν τα περιθώρια στα μέλη των οικονομικά αδύνατων στρωμάτων της κυπριακής κοινωνίας να κατακτήσουν τα ανώτατα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Μέσα από αυτή την πρακτική, η πρόσβαση στην παιδεία έχει καταστεί πραγματικό δικαίωμα κάθε πολίτη και όχι προνόμιο των ολίγων.

Συνέπεια αυτής της πολύ σημαντικής πτυχής του συνεργατικού έργου, ήταν η διαφοροποίηση του κοινωνικού ιστού με τη διαμόρφωση συνθηκών για επαγγελματική και κοινωνική ανέλιξη παιδιών από οικογένειες που δεν διέθεταν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και περίοπτη θέση στην παραδοσιακή κοινωνική πυραμίδα. Πιστεύω ότι δεν θα είχα λάθος, αν υπέθετα ότι αρκετοί από τους παρευρισκόμενους οφείλουν την ανώτατη εκπαίδευσή τους στις διευκολύνσεις που το συνεργατικό κίνημα παραχώρησε στους γονείς τους.

Μεγάλη ήταν η συμβολή του Συνεργατικού Κινήματος και στην απόκτηση ιδιόκτητης οικογενειακής στέγης και την αξιοποίηση της από την οικογένεια για ικανοποίηση ποικίλων άλλων αναγκών. Στη δική μας κοινωνία η απόκτηση ιδιόκτητης οικογενειακής κατοικίας αποτελεί πρωταρχική ανάγκη και στόχο. Χρησιμοποιείται ως μέσο για εξασφάλιση του απαραίτητου κεφαλαίου με στόχο την ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων ή την απόκτηση άλλης περιουσίας.

Σε πολλές άλλες χώρες το οικιστικό πρόβλημα είναι εντονότατο και συχνά παίρνει διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος. Στην Κύπρο, παρά τα τεράστια προβλήματα που επισώρευσε ο εκτοπισμός και η συνεχιζόμενη τούρκικη κατοχή, το οικιστικό πρόβλημα είναι σήμερα, χάρη στο Συνεργατισμό, ελεγχόμενο.

Η διαχρονική συμβολή του συνεργατικού κινήματος σε αυτό τον τομέα, τόσο πριν από τα γεγονότα του 1974 όσο και ύστερα από αυτά, ήταν θεμελιακής σημασίας.

Ασφαλώς, το συνεργατικό έργο δεν εξαντλείται στις επισημάνσεις που έχω κάνει. Τις θεώρησα όμως άξιες αναφοράς γιατί, κατά τη γνώμη μου, έχουν επηρεάσει καθοριστικά την κοινωνική ιστορία του τόπου μας. Ο Συνεργατισμός, στον ένα αιώνα ζωής του, άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του σε ολόκληρη την κοινωνία και πρόσφερε αδιάκριτα τις υπηρεσίες του έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του τον άνθρωπο, τις ανάγκες και τα προβλήματά του. Πάνω σε αυτή τη βάση κτίστηκε η εμπιστοσύνη των μελών προς τις εταιρείες τους και αναπτύχθηκε η συνεργατική αλληλεγγύη.

Στις οικονομίες των ανεπτυγμένων χωρών συμμετέχουν σήμερα ο ιδιωτικός, ο δημόσιος και ο συνεργατικός τομέας. Οι τρεις αυτοί τομείς της οικονομίας συνυπάρχουν και συλλειτουργούν ισορροπημένα για να διασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό η ανάπτυξη της κάθε χώρας και να προάγεται η ευημερία των πολιτών της. Ακόμα και στις πλέον καπιταλιστικές χώρες, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία, ο συνεργατικός τομέας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης και η συμμετοχή του στην οικονομία είναι σημαντική. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες το 40% των πολιτών είναι μέλη συνεργατικών εταιρειών και στην Ιαπωνία το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται γύρω στο 33%.

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί, επίσης, ότι τα Συνεργατικά Κινήματα που εκπροσωπεί η Διεθνής Συνεταιριστική Ένωση από 81 χώρες, αντιπροσωπεύουν πάνω από 800 εκατομμύρια μέλη και συντηρούν πάνω από 100 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Στην Κύπρο, το Συνεργατικό Κίνημα είναι σήμερα σε επίπεδα που μπορεί άνετα, τηρουμένων των αναλογιών, να συγκριθεί ευνοϊκά με τα συνεργατικά κινήματα των πλέον ανεπτυγμένων χωρών. Πέραν από το 50% του κυπριακού πληθυσμού συνεργάζεται με τις συνεργατικές εταιρείες, ενώ τα συνεργατικά ιδρύματα διαφόρων τύπων προσφέρουν εργασία σε πάνω από 5 χιλιάδες πρόσωπα. Τα Συνεργατικά Ιδρύματα περιβάλλονται με την εμπιστοσύνη του κοινού, με αποτέλεσμα ο πιστωτικός τομέας του Κινήματος να συγκεντρώνει περισσότερο από το ένα τρίτο των καταθέσεων όλης της οικονομίας και να αποτελεί παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής σταθερότητας.

Ο κυπριακός λαός πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος για το Συνεργατικό Κίνημα που διαθέτει η Κύπρος και, παράλληλα, ο κάθε ένας πρέπει να αισθάνεται ευγνωμοσύνη στις προηγούμενες γενιές, που κάτω από αντίξοες συνθήκες εφάρμοσαν το συνεργατικό θεσμό με θαυμαστή επιτυχία. Η ιστορική διαδρομή του Συνεργατικού Κινήματος επιφορτίζει τους Συνεργατικούς Φορείς και γενικότερα τη συνεργατική οικογένεια με πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις όχι μόνο προς τη σημερινή κοινωνία αλλά και προς τις επόμενες γενιές. Ας θεωρηθεί η σημερινή εκδήλωση, ως εκδήλωση τιμής προς τους πρωτοπόρους και πρωτεργάτες του Συνεργατικού Κινήματος. Προς τους ανθρώπους εκείνους που διέθεταν την οξυδέρκεια, την ευρύτητα πνεύματος και την προοδευτικότητα να συλλάβουν την αξία και τη σημασία της ιδέας του Συνεργατισμού, την οποία με σκληρή δουλειά, με το ζήλο του εθελοντισμού μεταλαμπάδησαν στην Κύπρο και έκαναν την ιδέα έργο. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι προσέφεραν, για ό,τι μας κληρονόμησαν.

Σήμερα, μετά από τη διαφοροποίηση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος που επήλθε ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο συνεταιρισμένος κόσμος και ιδιαίτερα οι διάφοροι Συνεργατικοί Φορείς επιβάλλεται να επαγρυπνούν για δύο σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος εστιάζεται στη ανάγκη για διατήρηση, ενίσχυση και εμπλουτισμό της συνεργατικής ταυτότητας των Συνεργατικών Εταιρειών. Η συνεργατική ταυτότητα κατοχυρώνει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και τους κοινωφελείς προσανατολισμούς των Συνεργατικών Ιδρυμάτων. Ο δεύτερος λόγος αφορά την ολοκλήρωση της εναρμόνισης του συνεργατικού κινήματος με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, έτσι ώστε το Κίνημα να μπορέσει να αντιμετωπίσει δημιουργικά τις προκλήσεις αλλά και να αξιοποιήσει προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας όλα τα πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που του προσφέρονται.

Ο Συνεργατισμός πέτυχε στους στόχους του γιατί παρέμεινε προσηλωμένος στις συνεργατικές αρχές και αξίες και γιατί αξιοποίησε με επιτυχία τα πλεονεκτήματα της μικρής Συνεργατικής Εταιρείας και επιχείρησης.

Η σημερινή πραγματικότητα επιβάλλει στα Συνεργατικά Ιδρύματα από τη μια να παραμείνουν προσηλωμένα στις συνεργατικές αρχές, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλει από την άλλη, τη δημιουργία μεγαλύτερων συνεργατικών εταιρειών. Το πρόγραμμα συγχώνευσης των μικρών εταιρειών σε λειτουργική και γεωγραφική βάση, που άρχισε ήδη να εφαρμόζεται από την Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, βρίσκεται στην ορθή κατεύθυνση και πρέπει να συνεχίσει μέσα στο συνεργατικό πνεύμα της αλληλεγγύης.

Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν οι Συνεργατικές Εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς και να συνεχίσουν την αναπτυξιακή τους πορεία.

Οι νέες συνθήκες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς δεν είναι εύκολες. Στην αγορά αυτή επιτυγχάνουν οι εταιρείες εκείνες που έχουν αυξημένες οικονομικές δυνατότητες και κατορθώνουν να προσφέρουν στους πελάτες τους τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αυτοί αναζητούν, στον κατάλληλο χρόνο, στον κατάλληλο τόπο και σε ανταγωνιστικό κόστος. Το Συνεργατικό Κίνημα διαθέτει την απαραίτητη οικονομική υποδομή για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές. Επιβάλλεται, όμως, να συντονίσει τις δυνάμεις του και να επισπεύσει τις διαδικασίες αναδιοργάνωσης και ανασυγκρότησής του.

Ως πρώην Υπουργός Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού αισθάνομαι ότι ανταποκρίθηκα πάντοτε θετικά για να τεθούν τα προγράμματα εναρμόνισης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του Συνεργατικού Κινήματος σε τροχιά υλοποίησης. Είμαι βέβαιος ότι και ο νέος Υπουργός, ο φίλος κ. Αντώνης Μιχαηλίδης θα ανταποκριθεί με τον ίδιο τρόπο και θα βοηθήσει το Συνεργατικό Κίνημα στην επιτυχή έκβαση των προσπαθειών που καταβάλλει.

Άλλωστε, η σημερινή Κυβέρνηση έμπρακτα αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Συνεργατικό Κίνημα του τόπου μας και είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να το στηρίζει και να το βοηθά για να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα και δυσκολίες με τρόπο δημιουργικό και παραγωγικό.

Ο Συνεργατισμός δεν μας ανήκει. Δεν ανήκει στα σημερινά μέλη του και στη σημερινή ηγεσία του. Ο Συνεργατισμός ως ιδέα και ως Κίνημα ξεπερνά τα δικά μας όρια. Ανήκει στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας. Δανειστήκαμε το Συνεργατικό Κίνημα όχι από τους προγόνους μας αλλά από τους απογόνους μας. Και οφείλουμε να τους το επιστρέψουμε ακόμη πιο δυνατό και πιο ισχυρό για να συνεχίσει να υπηρετεί τον τόπο.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση