English
Κυπριακή Δημοκρατία Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Λογότυπο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

Αποστολή
English
Πίσω

ΕκτύπωσηΕκτύπωση

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η διαφώτιση της διεθνούς κοινής γνώμης για το εθνικό θέμα, καθώς και η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του κυπριακού λαού για το κυβερνητικό έργο, τα αναπτυξιακά σχέδια και για τις δηλώσεις και δραστηριότητες των αξιωματούχων της κυπριακής Πολιτείας είναι η κύρια αποστολή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ)..

Η προβολή των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εικόνας της Κύπρου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, γίνεται από το ΓΤΠ με την αξιοποίηση σύγχρονων μέσων και μεθόδων επικοινωνίας, με την παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού και με τη στενή και συνεχή επαφή με τα κυπριακά και τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Ρόλος και Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών είναι τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη της ερμηνείας και εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα δημοσιότητας και μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Οι ευθύνες/αρμοδιότητες του ΓΤΠ, στα πλαίσια του ρόλου που του έχει ανατεθεί, αναφέρονται σε συντομία πιο κάτω:
 • Προγραμματίζει και συντονίζει την προβολή του κυβερνητικού έργου στο εσωτερικό και ενημερώνει το κοινό, με την έκδοση κυβερνητικών ανακοινώσεων αναφορικά με τις κυβερνητικές αποφάσεις και δραστηριότητες. Καλύπτει επίσης φωτογραφικά τις κυβερνητικές δραστηριότητες.
 • Έχει την ευθύνη της εφαρμογής της Περί Τύπου Νομοθεσίας, της εγγραφής κυπριακών και ξένων εφημερίδων και εντύπων που εκδίδονται στην Κύπρο και της πιστοποίησης μεταφράσεων.
 • Λειτουργεί ως ο κεντρικός εκδοτικός φορέας της Κυβέρνησης, εκδίδοντας έντυπα τόσο για λογαριασμό των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών όσο και για σκοπούς διαφώτισης για το εθνικό μας θέμα. Παράγει επίσης διαφωτιστικά ντοκιμαντέρ και ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή διαδραστικών ψηφιακών δίσκων.
 • Διεξάγει εκστρατείες διαφώτισης του κοινού για το Ευρώ, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και τις αλλαγές που συνεπάγεται η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.
 • Μετέχει σε επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ΜΜΕ.
 • Φιλοξενεί εκπροσώπους ξένων ΜΜΕ, ξένους ακαδημαϊκούς, συγγραφείς και άλλες προσωπικότητες που ενδιαφέρονται για την Κύπρο.
 • Παρέχει διευκολύνσεις στους ξένους ανταποκριτές που είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο και αξιολογεί τα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου.
 • Έχει τη γενική ευθύνη της λειτουργίας της Επιτροπής Κατάταξης Ταινιών και τη γραμματεία της Επιτροπής Βιβλίων.
 • Παρακολουθεί τον τουρκοκυπριακό και τουρκικό Τύπο , μεταφράζει στην αγγλική γλώσσα τις πιο σημαντικές ειδήσεις και εκδίδει καθημερινώς Δελτίο τουρκικών και τουρκοκυπριακών ειδήσεων. Ετοιμάζει θεματικές μελέτες που αφορούν την Τουρκία, το ψευδοκράτος και τον μουσουλμανικό κόσμο. Ασχολείται με θέματα που αφορούν εκπροσώπους τουρκικών και τουρκοκυπριακών ΜΜΕ.
 • Υλοποιεί αποφάσεις που λαμβάνει η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαφώτισης και η Συμβουλευτική Επιτροπή Ακαδημαϊκών.
 • Με ειδικά δελτία ενημερώνει τις διπλωματικές αποστολές και τα Γραφεία Τύπου της Κύπρου στο εξωτερικό καθώς και τους απόδημους ακαδημαϊκούς για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Κύπρο.
 • Αξιοποιεί τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής πληροφόρησης για ενημέρωση της κοινής γνώμης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό αναφορικά με το Κυπριακό και την Κύπρο γενικότερα. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, ενημερώνει και ανανεώνει την ιστοσελίδα του ΓΤΠ http://www.moi.gov.cy/pio. Επίσης διατηρεί τις πιο κάτω ιστοσελίδες :
 • http://www.aspectsofcyprus.com : Περιέχει γενικές πληροφορίες για την Κύπρο στα αγγλικά.
 • http://www.peri-kyprou.com : Περιέχει γενικές πληροφορίες για την Κύπρο στα ελληνικά
 • http://www.cyprusonfilm.com : Διαδικτυακή ταινιοθήκη, με ταινίες μικρού μήκους, πολιτικού, πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά)
 • http://www.piopressreleases.com.cy : Αρχείο ανακοινωθέντων από το 1962-1985.
 • Διατηρεί τέσσερα αρχεία : εφημερίδων, ανακοινωθέντων, φωτογραφιών και κινηματογραφικών ταινιών. Έχει αρχίσει πρόγραμμα ψηφιοποίησης των πιο πάνω αρχείων. Από το Νοέμβριο του 2011 λειτουργεί το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο του ΓΤΠ στη Λεμεσό, σε συνεργασία με το Δήμο της πόλης, στην Οικία Επάρχου, όπου στεγάζεται το Λανίτειον Κέντρο Μελετών/Ιστορικό Αρχείο/Μουσείο.


Οκτώβριος 2012


Αρχή


© 2012 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας