ΓΤΠ


ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝΚλάδος Επικοινωνιακού Σχεδιασμού και Ενημέρωσης για Θέματα ΕΕ

•Επικοινωνιακός Σχεδιασμός: o κλάδος έχει την ευθύνη της προβολής των βασικών προτεραιοτήτων/στόχων της κυβέρνησης, είτε στη βάση δικών του εισηγήσεων είτε με πρωτοβουλία των Υπουργείων και μετά από συνεννόηση και διαβούλευση με τα Υπουργεία, καθώς επίσης και στα πλαίσια της προβολής των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Υπηρεσία. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη και ευρύτερη προβολή των προτεραιοτήτων/στόχων αυτών, κάνοντας χρήση των μέσων και εργαλείων που προσφέρουν οι Κλάδοι του ΓΤΠ (π.χ. εκδόσεις, οπτικοακουστικές παραγωγές, φωτογραφικές εκθέσεις, ιστοσελίδα, κ.ά.), αλλά και με υλοποίηση άλλων προτάσεων επικοινωνίας (δημόσια διαβούλευση, δημοσιογραφικές διασκέψεις, κ.ά.).

•Ενημέρωση για Θέματα ΕΕ: ο κλάδος συμβάλλει στην επικοινωνία της ΕΕ με τους Κύπριους πολίτες. Με βάση τις επικοινωνιακές προτεραιότητες που θέτει κάθε χρόνο η ΕΕ, ο κλάδος διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, πρεσβείες κρατών μελών της ΕΕ, Υπουργεία, Δήμους και άλλους φορείς, σειρά δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμοί, ακαδημαϊκά και δημοσιογραφικά εργαστήρια) με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τις πολιτικές, τις δράσεις της ΕΕ και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Ο Κλάδος ασχολείται παράλληλα με τη συγγραφή, επιμέλεια και διανομή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων και συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για την παραγωγή οπτικοακουστικών παραγωγών με θεματολογία που συνάδει με τις επικοινωνιακές προτεραιότητες της ΕΕ καθώς και διάφορα άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες.
Συμμετέχει επίσης στη διοργάνωση ευρωπαϊκών επετειακών εκδηλώσεων, όπως για παράδειγμα την Ημέρα της Ευρώπης (9η Μαΐου) και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κινητικότητας.
↵ Πίσω στη σελίδα Διάρθρωση    

Επιστροφή στην αρχή