ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


13/09/2017 17:40
Χαιρετισμός του Υπουργού Παιδείας στην ειδική ενημερωτική εκδήλωση του Πανεπιστημίου Frederick


Με ξεχωριστή χαρά παρευρίσκομαι στη σημερινή ειδική ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα: «Υποτροφίες για σπουδές σε Κύπρο και εξωτερικό, προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης νέων». Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Frederick, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του και υλοποιείται με τη στήριξη των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και τη συμμετοχή Δημόσιων, Ιδιωτικών, Κοινωνικών και Παραγωγικών Φορέων, Δήμων, Ιδρυμάτων, Σχολικών Εφορειών, Επιτροπών και Υπηρεσιών.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στην Κύπρο, έχει ως στόχο να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για τα βοηθήματα και τις χορηγίες που προσφέρονται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες της χώρας μας για σπουδές και προγράμματα κατάρτισης στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και για όλες τις ευκαιρίες αξιοποίησης των σχεδίων απασχόλησης και παροχής κινήτρων σε άνεργους νέους. Παράλληλα αναδεικνύει σημαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν, και που είναι χρήσιμο να τις γνωρίζουν οι φοιτητές μας, ώστε να αξιοποιήσουν υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.

Αναμφίβολα, η σημερινή ενημερωτική εκδήλωση θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για γονείς, φοιτητές, τελειόφοιτους μαθητές Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, για εθνοφρουρούς, καθώς και για άνεργους νέους.

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και αισιόδοξο το γεγονός ότι, σε μια περίοδο που βιώνουμε ακόμη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί και υπηρεσίες αποδεικνύουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους να στηρίξουν και να ενισχύσουν τη μόρφωση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων μας, δίνοντας τους ώθηση και κίνητρα, ώστε να ξεπεράσουν οικονομικά εμπόδια και να εκπληρώσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους.

Η πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο πλαίσιο του κοινωνικού του ρόλου στηρίζει έμπρακτα τις οικογένειες των φοιτητών μας που αποδεδειγμένα έχουν μεγάλη ανάγκη. Μάλιστα με νομοθεσία που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων το 2015, εκσυγχρονίστηκε ο τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας και βελτιώθηκαν πολλές στρεβλώσεις του παρελθόντος, ώστε να γίνεται ορθολογιστική κατανομή της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων σε ένα πλαίσιο πιο δίκαιο και λιγότερο γραφειοκρατικό. Ο εξορθολογισμός των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας έδωσε τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει σε μια σειρά από πρόσθετα μέτρα για στήριξη των φοιτητών μας. Επίσης, προχωρήσαμε στην αναβάθμιση της φοιτητικής ταυτότητας και ενισχύσαμε την κάρτα νέων με πρόσθετα ωφελήματα.

Αξίζει να αναφέρουμε ακόμα ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετέχει ενεργά στο Συμβούλιο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, η δημιουργία του οποίου στοχεύει στην οικονομική στήριξη φοιτητών, που βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

Με την ευκαιρία αυτή εκφράζουμε ως Υπουργείο τις ιδιαίτερές μας ευχαριστίες στην Πρόεδρο του Συμβουλίου του Φορέα κα Άντρη Αναστασιάδου, τόσο γιατί ηγήθηκε των προσπαθειών σύστασής του όσο και για την ευαισθησία που επιδεικνύει αλλά και την ουσιαστική συμβολή της στον αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο λειτουργίας του.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Πανεπιστήμιο Frederick για την πρωτοβουλία να διοργανώσει την ενημερωτική αυτή εκδήλωση, προς όφελος του κάθε ενδιαφερόμενου. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες που με την εδώ παρουσία τους ενημερώνουν, απαντούν και διαφωτίζουν το κοινό συμβάλλοντας στην επιτυχία της εκδήλωσης.
_____________

/ΣΧ

Επιστροφή στην αρχή