ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


11/08/2017 14:18
Υποτροφίες για τους εθνοφρουρούς της 2016Β’ ΕΣΣΟ


Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της Πολιτικής Θετικών Κινήτρων εφαρμόζει και φέτος το Σχέδιο Υποτροφιών για εθνοφρουρούς.
Σκοπός του Σχεδίου Υποτροφιών είναι να δοθούν ευκαιρίες εκπαίδευσης στους εθνοφρουρούς και ειδικότερα σε όσους ανήκουν στα πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.
Οι ακόλουθες υποτροφίες έχουν παραχωρηθεί στο Υπουργείο Άμυνας, μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με ακαδημαϊκά ιδρύματα:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑΚΛΑΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο1 Πλήρης Υποτροφία (εκτός ιατρικής και
οδοντιατρικής)
3 Υποτροφίες 50% (εκτός ιατρικής και
οδοντιατρικής)
Πανεπιστήμιο Frederick23 Πλήρεις Υποτροφίες (μία για κάθε πρόγραμμα
προπτυχιακών σπουδών)
92 Υποτροφίες 30%-60% (τέσσερεις για
κάθε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών)
Frederick Institute of Technology 9 Πλήρεις Υποτροφίες (μία για κάθε πρόγραμμα
προπτυχιακών σπουδών)
36 Υποτροφίες 30%-60% (τέσσερεις για
κάθε πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας10 Υποτροφίες (μέχρι 100%)
UClan Cyprus12 Υποτροφίες 30%-50%
CIM5 Υποτροφίες 50% (Accounting and
Finance)
5 Υποτροφίες 50% (Business Studies with
Marketing)
KES COLLEGE10 Υποτροφίες 40%
Larnaca CollegeΥποτροφίες 50% (BA in Business Administration)
Υποτροφίες 50% (Accounting)
Υποτροφίες 50% (Digital Marketing)
Υποτροφίες 50% (Office Administration)
CTL CollegeΥποτροφίες 25% (Business Administration)
Υποτροφίες 25% (Computers)
Υποτροφίες 25% (Hospitality & Tourism)
Υποτροφίες 25% (Office Administration)

Δικαίωμα διεκδίκησης των πιο πάνω υποτροφιών έχουν όλοι οι εθνοφρουροί της 2016Β’ ΕΣΣΟ, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων σε όσους ανήκουν στα πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος στις Μονάδες τους μέχρι την 25η Αυγούστου 2017.

______________

ΜΛ/ΣΧ

Επιστροφή στην αρχή