Ανοικτή Πρόσκληση - Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Σχέδιο Καταβολής Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Έντυπου Τύπου (Εφημερίδων)Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε αρχείο Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ανοικτή Πρόσκληση.pdf

(Μέγεθος Αρχείου: 618,12Kb)

Κατεβάστε αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.doc

(Μέγεθος Αρχείου: 83,63Kb)

Επιστροφή στην αρχή