ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


07/12/2017 12:19
Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας για την υποβολή φορολογικής δήλωσης για το 2017 και για εγγραφή στο TAXISnet


Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι κατόπιν πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, η φορολογική δήλωση εισοδήματος ατόμου υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, από το φορολογικό έτος 2017.

Βασική προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος είναι η εγγραφή στο σύστημα TAXISnet, στη διεύθυνση: https://taxisnet.mof.gov.cy

Το Τμήμα Φορολογίας καλεί όσους δεν έχουν εγγραφεί ακόμη στο σύστημα TAXISnet όπως το πράξουν, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο Ε.Πρ.66 ηλ.

Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή στο TAXISnet είναι ο αριθμός αναφοράς και το αντίστοιχο ποσό επιστρεπτέου/πληρωτέου φόρου, που αναγράφονται σε οποιοδήποτε έντυπο ειδοποίησης επιβολής φορολογίας εισοδήματος έχετε στην κατοχή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας.
----------------------
ΜΛ

Επιστροφή στην αρχή