ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


06/10/2017 13:11
Επαναρχίζει τη λειτουργία του το Εκπαιδευτικό Εστιατόριο ΑΞΙΚ


Το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) ανακοινώνει ότι το Εκπαιδευτικό Εστιατόριο επαναρχίζει τη λειτουργία του, με παραθέσεις κυπριακής και διεθνούς κουζίνας προς το κοινό, από τις 17/10/2017. Το Εκπαιδευτικό Εστιατόριο θα είναι ανοικτό για τρεις μέρες της εβδομάδας, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 13:30 μέχρι τις 15:00 και θα προσφέρει γεύμα κατόπιν κράτησης.

Την ετοιμασία και την παράθεση των γευμάτων αναλαμβάνουν οι φοιτητές του ΑΞΙΚ υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους. Η χρέωση γίνεται σε τιμές κόστους.

Πιο κάτω παρατίθεται ο προγραμματισμός του Φθινοπωρινού Εξαμήνου, με παραθέσεις διεθνούς κουζίνας:

ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
Σκανδιναβικές / Νορδικές Κουζίνες
17/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
Γαλλική Κουζίνα
24/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
Ιταλική Κουζίνα
31/10/2017
1/11/2017
2/11/2017
Ισπανική Κουζίνα
7/11/2017
8/11/2017
9/11/2017
Κουζίνες Δυτικής Κεντρικής Ευρώπης
14/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
Κουζίνες Βορειοανατολικής Ασίας
21/11/2017
22/11/2017
23/11/2017
Ινδική Κουζίνα
28/11/2017
29/11/2017
30/11/2017
Κουζίνα “Tex-Mex”
5/12/2017
6/12/2017
7/12/2017
Χριστουγεννιάτικο Μενού
12/12/2017
13/12/2017
14/12/2017

Για κρατήσεις:
Τηλ. 22404847, 22404800
Φαξ: 22314672
______________
ΕΑ/ΕΓ

The Higher Hotel Institute, Cyprus (HHIC) is proud to announce the re-opening of its Student Training Restaurant as from the 17/10/2017. The Restaurant will be open to the public for lunch three days a week, on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, from 13:30 until 15:00 and charges are set at cost price. You are advised to reserve a table in advance.

The Restaurant is operated by the students under the supervision of their instructors. It will continue to offer a superb variety of culinary delights for you to experience, featuring Cypriot and international cuisines, carefully cooked and immaculately presented.

The schedule for the Fall Semester presenting international cuisines is outlined below:

TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
Scandinavian / Nordic Cuisines
17/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
French Cuisine
24/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
Italian Cuisine
31/10/2017
1/11/2017
2/11/2017
Spanish Cuisine
7/11/2017
8/11/2017
9/11/2017
Western Central European Cuisines
14/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
Northeast Asian Cuisines
21/11/2017
22/11/2017
23/11/2017
Indian Cuisine
28/11/2017
29/11/2017
30/11/2017
Tex-Mex Cuisine
5/12/2017
6/12/2017
7/12/2017
Christmas Gala Menu
12/12/2017
13/12/2017
14/12/2017

For reservations:
Tel: 22404847, 22404800
Fax: 22314672
________________
EA/EG

Επιστροφή στην αρχή