ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


06/10/2017 13:57
Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Μακριά από την πατρίδα και τον φόβο»


Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο, συνεργάζονται για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μακριά από την πατρίδα και τον φόβο». Σκοπός του προγράμματος είναι η υλοποίηση δράσεων από τα σχολεία για την ένταξη των παιδιών με προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία στο σχολικό περιβάλλον, με παροχή στήριξης στη σχολική μονάδα από τους συνεργαζόμενους φορείς. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο των επιλογών του σχολείου για το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν δέκα σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Στο κάθε σχολείο δημιουργήθηκε δεκαμελής ομάδα με την ονομασία «Νοιάζομαι και Δρω», με σκοπό τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Η ομάδα αποτελείται από εκπαιδευτικούς, μαθητές, μαθήτριες και γονείς. Κάποια από τα μέλη της ομάδας έχουν προσφυγική ή μεταναστευτική βιογραφία.

Οι ομάδες από τα σχολεία που συμμετέχουν παρακολούθησαν σήμερα τις εργασίες ημερίδας που διεξήχθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, στη Λευκωσία. Στην ημερίδα μίλησε η φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Πρίσκα Τοτόρο για την προσωπική εμπειρία της προσφυγιάς, ενώ ο Καθηγητής δρ Μιχαλίνος Ζεμπύλας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέλυσε το θέμα της κριτικής συναισθηματικής προσέγγισης της προσφυγιάς και μετανάστευσης στο σχολείο. Στα εργαστήρια που ακολούθησαν εκπονήθηκε από την ομάδα-πυρήνα κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει προσχέδιο ανάπτυξης της σχολικής μονάδας, το οποίο, αφού συζητηθεί με τη σχολική κοινότητα, θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
______________
ΜΛ/ΕΓ

Επιστροφή στην αρχή