NEWS - Announcements


12/10/2017 13:02
Household Budget Survey: 2015-2016


Μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη: €31.206

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015-2016, η μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη ανά νοικοκυριό για το 2015-2016 ανήλθε στα €31.206, σε σύγκριση με €38.547 που ήταν το 2009 (Διάγραμμα 1). Καταγράφηκε δηλαδή μείωση της τάξης του 19,0% σε σύγκριση με το 2009.


Στις αστικές περιοχές, η μέση ετήσια καταναλωτική δαπάνη για το 2015-2016 ήταν €31.884 σε σύγκριση με €39.967 που ήταν το 2009, καταγράφοντας δηλαδή μείωση των δαπανών της τάξης του 20,2%. Αντίστοιχα, στις αγροτικές περιοχές η μέση δαπάνη για το 2015/2016 ήταν €29.740 σε σύγκριση με €34.939 που ήταν το 2009, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 14,9% (Πίνακας 2).

Ανάλυση Μεταβολών

Σε όλες τις κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών παρουσιάστηκαν μειώσεις στις δαπάνες σε σχέση με το 2009, με εξαίρεση τις κατηγορίες που αφορούν σε είδη διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά καθώς και στην εκπαίδευση, με ποσοστά αύξησης 1,0% και 7,2% αντίστοιχα (Πίνακας 1). Η μεγαλύτερη μείωση στις δαπάνες σε σύγκριση με το 2009, σημειώθηκε στην κατηγορία αναψυχή και πολιτισμός, όπου η μείωση αγγίζει το 34,1%, ακολουθεί η κατηγορία είδη ένδυσης και υπόδησης με μείωση 31,5% και η κατηγορία μεταφορές με μείωση 30,0%. Παρόμοια τάση παρατηρείται και στις αστικές και αγροτικές περιοχές, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Κατανομή Δαπανών

Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 2, όπου παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή της ετήσιας καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στις δώδεκα (12) κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών του ετήσιου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στη στέγαση (25,5%) και ακολουθούν τα είδη διατροφής (15,3%) και οι μεταφορές (12,0%), ενώ το μικρότερο ποσοστό αντιστοιχεί στην κατηγορία αλκοολούχα ποτά και καπνός (1,6%). Ανάλογες καταναλωτικές τάσεις υπήρχαν και το 2009 με τα αντίστοιχα ποσοστά να ανέρχονται στα 26,6%, 12,3%, 13,9% και 1,3%.


Πίνακας 1
Κύριες Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών
Ευρώ (€)
Μεταβολή 2015-2016 /2009
(%)
2003
2009
2015-2016
Σύνολο
29.250
38.547
31.206
-19,0
Είδη διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά
4.410
4.735
4.781
1,0
Αλκοολούχα ποτά και καπνός
552
507
502
-1,0
Είδη ένδυσης και υπόδησης
2.266
2.639
1.807
-31,5
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο (γκάζι) και άλλα καύσιμα
6.312
10.236
7.967
-22,2
Επίπλωση και διακόσμηση, οικιακός εξοπλισμός και συνήθης συντήρηση κατοικιών
1.717
2.207
1.615
-26,8
Υγεία
1.389
2.061
1.614
-21,7
Μεταφορές
4.258
5.351
3.748
-30,0
Επικοινωνίες
996
1.364
1.267
-7,1
Αναψυχή και πολιτισμός
1.748
2.082
1.371
-34,1
Εκπαίδευση
1.157
1.314
1.408
7,2
Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια
2.419
3.290
2.786
-15,3
Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες
2.026
2.762
2.341
-15,2
Πίνακας 2
Κύριες Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών
2009 (€)
2015-2016 (€)
Μεταβολή 2015-2016/2009 (%)
Σύνολο
Αστική
Αγροτική
Σύνολο
Αστική
Αγροτική
Σύνολο
Αστική
Αγροτική
Σύνολο
38.547
39.967
34.939
31.206
31.884
29.740
-19,0
-20,2
-14,9
Είδη διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά
4.735
4.639
4.980
4.781
4.669
5.022
1,0
0,6
0,8
Αλκοολούχα ποτά και καπνός
507
502
519
502
498
511
-1,0
-0,8
-1,5
Είδη ένδυσης και υπόδησης
2.639
2.778
2.285
1.807
1.875
1.660
-31,5
-32,5
-27,4
Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο (γκάζι) και άλλα καύσιμα
10.236
10.574
9.377
7.967
8.169
7.530
-22,2
-22,7
-19,7
Επίπλωση και διακόσμηση, οικιακός εξοπλισμός και συνήθης συντήρηση κατοικιών
2.207
2.335
1.880
1.615
1.677
1.481
-26,8
-28,2
-21,2
Υγεία
2.061
2.154
1.823
1.614
1.634
1.571
-21,7
-24,1
-13,8
Μεταφορές
5.351
5.596
4.728
3.748
3.818
3.597
-30,0
-31,8
-23,9
Επικοινωνίες
1.364
1.423
1.214
1.267
1.276
1.248
-7,1
-10,3
2,8
Αναψυχή και πολιτισμός
2.082
2.181
1.830
1.371
1.459
1.180
-34,1
-33,1
-35,5
Εκπαίδευση
1.314
1.415
1.057
1.408
1.449
1.320
7,2
2,4
24,9
Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια
3.290
3.510
2.730
2.786
2.885
2.571
-15,3
-17,8
-5,8
Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες
2.762
2.859
2.516
2.341
2.475
2.050
-15,2
-13,4
-18,5


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταυτότητα της έρευνας

Το περιεχόμενο, οι μεθόδοι και οι ορισμοί της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016 καταρτίζονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EUROSTAT).

Στόχοι της έρευνας

· Μελέτη της διάρθρωσης των δαπανών των νοικοκυριών στα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες και οι διαχρονικές τους αλλαγές με σκοπό, τόσο την αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όσο και την αναθεώρηση των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο «καλάθι της νοικοκυράς».
· Ανάλυση του ύψους και της κατανομής του εισοδήματος των νοικοκυριών κατά πηγή εισοδήματος και κατά διάφορες κοινωνικοοικονομικές και δημογραφικές ομάδες.
· Μελέτη του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού μέσω του καταρτισμού διαφόρων κοινωνικοοικονομικών δεικτών.

Κάλυψη και ανταπόκριση

Αρχικά, το δείγμα που είχε επιλεγεί ανερχόταν σε 4.500 νοικοκυριά στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος, σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, αστικές και αγροτικές περιοχές. Συνολικά, συνεργάστηκαν 2.876 νοικοκυριά που αντιστοιχεί περίπου σε ποσοστό 1,0% του συνόλου των νοικοκυριών. Το ποσοστό ανταπόκρισης της έρευνας ανήλθε στο 74,4%.

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των στοιχείων διεξάγεται με προσωπικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά με τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (netbooks).

Στα νοικοκυριά δόθηκε επίσης ημερολόγιο καθημερινών εξόδων όπου όλα τα μέλη του νοικοκυριού ηλικίας 15 χρονών και άνω κατέγραφαν με τη βοήθεια του απογραφέα, όλα τα καθημερινά έξοδα του νοικοκυριού για 14 συνεχόμενες μέρες.

Περίοδος αναφοράς

Τα νοικοκυριά που επιλέγηκαν κατανεμήθηκαν ισομερώς σε μια περίοδο 12 μηνών, από Ιούλιο 2015 μέχρι Ιούνιο 2016, έτσι ώστε οι εποχιακές διακυμάνσεις στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών να αντανακλούνται σωστά.

Ορισμοί

Κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών: Για την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε η ταξινόμηση ειδών και υπηρεσιών (COICOP) που προτάθηκε στα κράτη μέλη από τη Eurostat. Οι δώδεκα (12) κύριες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών είναι:
• 01 Είδη διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά
• 02 Αλκοολούχα ποτά και καπνός
• 03 Είδη ένδυσης και υπόδησης
• 04 Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο (γκάζι) και άλλα καύσιμα
• 05 Επίπλωση και διακόσμηση, οικιακός εξοπλισμός και συνήθης συντήρηση κατοικιών
• 06 Υγεία
• 07 Μεταφορές
• 08 Επικοινωνίες
• 09 Αναψυχή και πολιτισμός
• 10 Εκπαίδευση
• 11 Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια
• 12 Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες

Νοικοκυριό αποτελείται από ένα άτομο που ζει μόνο του ή μια ομάδα 2 ή περισσοτέρων ατόμων που διαμένουν μαζί στην ίδια κατοικία χωρίς να είναι απαραίτητα συγγενείς, και μεριμνούν από κοινού για το φαγητό και τα απαραίτητα για τη διαβίωση τους, και σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έχουν κοινό προϋπολογισμό.

Τεκμαρτό ενοίκιο είναι η προσωπική εκτίμηση του ύψους του ενοικίου που ο ιδιοκτήτης κάτοχος της κατοικίας θα πλήρωνε αν την ενοικίαζε, βασισμένη στα ενοίκια που πληρώνονται για παρόμοιες ενοικιασμένες κατοικίες στην αγορά.

Καταναλωτική δαπάνη αναφέρεται στην αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύτηκε το νοικοκυριό για κατανάλωση για ένα χρόνο. Περιλαμβάνει την κατανάλωση αγαθών από δική τους παραγωγή, κυρίως γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, καθώς επίσης και την αξία του τεκμαρτού ενοικίου για τους ιδιοκτήτες /κατόχους κατοικιών. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες των νοικοκυριών για αγαθά που αγοράστηκαν σαν δώρα σε άλλα νοικοκυριά, ενώ τα δώρα που έλαβε το νοικοκυριό από άλλους εξαιρούνται.

Στις καταναλωτικές δαπάνες δεν περιλαμβάνονται επενδύσεις, αποταμιεύσεις και άμεσοι φόροι.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ελένη Χαπέρη: τηλ:+35722602157, ηλ. ταχ.: ehaperi@cystat.mof.gov.cy
Αναστασία Πασιαρδή: τηλ:+35722605113, ηλ. ταχ.: apashiardi@cystat.mof.gov.cy
_____________
ΕΑ/ΣΧ
Average Annual Consumption Expenditure €31.206

According to the results of the Household Budget Survey 2015-2016, the average annual consumption expenditure per household for 2015-2016 amounted to €31.206, compared to €38.547 in 2009 (Chart 1). A decrease of 19,0% was recorded compared to 2009.


In the urban areas the average annual consumption expenditure for 2015-2016 was €31.884 compared to €39.967 in 2009, recording a decrease of 20,2% in expenditure. Respectively, for the rural areas the average annual consumption expenditure for 2015-2016 was €29.740 compared to €34.939 in 2009, recording a decrease of 14,9% (Table 2).

Analysis of Changes

Decreases were reported in all main expenditure categories of goods and services in relation to 2009, with the exception of food and non-alcoholic beverages category and the education category, where increases of 1,0% and 7,2% respectively were recorded (Table 1). The biggest decrease in expenditure as compared to 2009, was recorded in the recreation and culture category where the decrease reached 34,1%, followed by the category of clothing and footwear with a decrease of 31,5% and the category of transport with a decrease of 30,0%. A similar trend is also observed in the urban and rural areas, as presented in Table 2.

Expenditure Distribution

As it is presented in Graph 2, where the percentage distribution of the annual household consumption expenditure in the twelve (12) main categories of goods and services is indicated, the highest share of household annual expenditure corresponds to housing (25,5%), followed by food and non-alcoholic beverages (15,3%) and transport (12,0%), while the lowest percentage of spending corresponds to alcoholic beverages and tobacco (1,6%). Similar consumer trends occurred in 2009 with the corresponding rates being 26,6%, 12,3%, 13,9% and 1,3%.

Table 1
Main Categories of Goods and Services
Euro (€)
Change 2015-2016 /2009
(%)
2003
2009
2015-2016
Total
29.250
38.547
31.206
-19,0
Food and non-alcoholic beverages
4.410
4.735
4.781
1,0
Alcoholic beverages and tobacco
552
507
502
-1,0
Clothing and footwear
2.266
2.639
1.807
-31,5
Housing, water, electricity, gas and other fuels
6.312
10.236
7.967
-22,2
Furnishings, household equipment and routine household maintenance
1.717
2.207
1.615
-26,8
Health
1.389
2.061
1.614
-21,7
Transport
4.258
5.351
3.748
-30,0
Communication
996
1.364
1.267
-7,1
Recreation and culture
1.748
2.082
1.371
-34,1
Education
1.157
1.314
1.408
7,2
Hotels, cafιs and restaurants
2.419
3.290
2.786
-15,3
Miscellaneous goods and services
2.026
2.762
2.341
-15,2
Table 2
Main Categories of Goods and Services
2009 (€)
2015-2016 (€)
Change 2015-2016/2009 (%)
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Total
38.547
39.967
34.939
31.206
31.884
29.740
-19,0
-20,2
-14,9
Food and non-alcoholic beverages
4.735
4.639
4.980
4.781
4.669
5.022
1,0
0,6
0,8
Alcoholic beverages and tobacco
507
502
519
502
498
511
-1,0
-0,8
-1,5
Clothing and footwear
2.639
2.778
2.285
1.807
1.875
1.660
-31,5
-32,5
-27,4
Housing, water, electricity, gas and other fuels
10.236
10.574
9.377
7.967
8.169
7.530
-22,2
-22,7
-19,7
Furnishings, household equipment and routine household maintenance
2.207
2.335
1.880
1.615
1.677
1.481
-26,8
-28,2
-21,2
Health
2.061
2.154
1.823
1.614
1.634
1.571
-21,7
-24,1
-13,8
Transport
5.351
5.596
4.728
3.748
3.818
3.597
-30,0
-31,8
-23,9
Communication
1.364
1.423
1.214
1.267
1.276
1.248
-7,1
-10,3
2,8
Recreation and culture
2.082
2.181
1.830
1.371
1.459
1.180
-34,1
-33,1
-35,5
Education
1.314
1.415
1.057
1.408
1.449
1.320
7,2
2,4
24,9
Hotels, cafιs and restaurants
3.290
3.510
2.730
2.786
2.885
2.571
-15,3
-17,8
-5,8
Miscellaneous goods and services
2.762
2.859
2.516
2.341
2.475
2.050
-15,2
-13,4
-18,5

Methodological Information

Definitions

Survey Identity

The content, methods and definitions used in the Household Budget Survey 2015/2016 were in accordance with the recommendations of the European Statistical Office (EUROSTAT).

Objectives of the Survey

· The study of the structure of household expenditure on various goods and services and their changes over time in order to review both the weights of the Consumer Price Index and the shopping basket of goods and services.

· The analysis of the household income composition and distribution by source of income and by various socio-economic and demographic groups.

· The study of the standard of living of the population by compiling various socio-economic indicators.

Coverage and Response Rate

The sample which was initially selected accounted to 4.500 households in the Government controlled area, in all districts of Cyprus, both urban and rural areas. Finally in total, 2.876 households cooperated in the survey, accounting for about 1,0% of all households. The response rate for the survey was 74,4%.

Data Collection

The data collection is carried out with personal interviews at the households, using portable computers (netbooks).

Households were also given a diary where all members of the household over 15 years of age, recorded with the help of the enumerator, all household daily expenses for 14 consecutive days.

Reference Period

Households selected were equally distributed over a 12 month period, from July 2015 to June 2016, so that seasonal fluctuations in consumer purchasing habits are properly reflected.

Definitions

Main categories of goods and services: The classification of goods and services (COICOP) that was proposed by EUROSTAT was used for the survey. The twelve (12) main categories of goods and services were:

  • 01 Food and non-alcoholic beverages
  • 02 Alcoholic beverages and tobacco
  • 03 Clothing and footwear
  • 04 Housing, water, electricity, gas and other fuels
  • 05 Furnishings, household equipment and routine household maintenance
  • 06 Health
  • 07 Transport
  • 08 Communication
  • 09 Recreation and culture
  • 10 Education
  • 11 Hotels, cafιs and restaurants
  • 12 Miscellaneous goods and services

Household consists of one person living alone or a group of two or more persons, not necessarily related, who are living together, and make common provision for food or other essentials for living; they also have a common budget to a greater or lesser extent.

Imputed rent is a self-assessment of the value an owner-occupier would pay for rent if he/she were to rent his/her house based on the rents payable on the market for similar dwellings.

Consumption expenditure refers to the value of all goods and services purchased by the household for consumption for one year. It includes the consumption of goods from their own production, mainly agricultural products and food, as well as the value of the imputed rent for owners-occupiers of dwellings. In addition, households' expenditure on goods and services purchased as gifts to other households is also included, while gifts received by households from others are excluded.
Consumption expenditure does not include investments, savings and direct taxes.

For more information:
Eleni Haperi: Tel: +357 22 602 157, E-mail: ehaperi@cystat.mof.gov.cy
Anastasia Pashiardi: Tel: +357 22 605 113, E-mail: apashiardi@cystat.mof.gov.cy

_______________
ΕΑ/EG

Back to the top