ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


03/01/2018 14:59
Σύναψη Σύμβασης για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και παρεμπόδιση φοροδιαφυγής μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Βασιλείου Σαουδικής Αραβίας


Υπογράφτηκε σήμερα 3 Ιανουαρίου 2018 στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας η Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την παρεμπόδιση της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους πάνω στο εισόδημα. Η Σύμβαση υπογράφτηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Σαουδική Αραβία. Τη Σύμβαση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης και εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας ο κ. Mohammad Abdullah Al-Jadaan, Υπουργός Οικονομικών της χώρας.

Η Σύμβαση μεταξύ των δύο κρατών θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δυο Κρατών.

Η Συμφωνία βασίζεται στο Μοντέλο Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του ΟΟΣΑ (OECD Model Convention for the Avoidance of Double Taxation on Income and on Capital) και προβλέπει επίσης την ανταλλαγή τραπεζικών και άλλων εχέμυθων πληροφοριών σύμφωνα με το σχετικό Άρθρο του εν λόγω Μοντέλου.

Η επικαιροποίηση, διατήρηση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, οι οποίες είναι υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου.
______________
ΕΛ/ΣΧ

The Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and for the prevention of tax evasion between the Republic of Cyprus and the Kingdom of Saudi Arabia was signed today January 3rd, 2018 in Riyadh. The Convention was signed during the official visit of the President of the Republic of Cyprus to Saudi Arabia. On behalf of the Republic of Cyprus Mr. Ioannis Kasoulides, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus, and on behalf of the Kingdom of Saudi Arabia Mr. Mohammad Abdullah Al-Jadaan, Minister of Finance OF Saudi Arabia, signed the Treaty.

The Convention will contribute to further develop the economic relationship and to enhance the co-operation in tax matters between the two States.

The Convention is based on the OECD Model Convention for the Avoidance of Double Taxation on Income and on Capital and it includes the exchange of financial and other information in accordance with the relevant Article of the Model Convention.

Upgrading and expanding the network of Double Taxation Conventions is of high economic and political importance and aims to further strengthen Cyprus as an international business center.
_______________
EL/SCH

Επιστροφή στην αρχή