ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δραστηριότητες


11/12/2017 10:30
Δραστηριότητα – Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας – Συνέντευξη Τύπου


Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας δρ Χριστίνα Γιαννάκη θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου, με θέμα «Μέτρα βελτίωσης της καθημερινότητας των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας». Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί, παρουσία του Υπουργού Υγείας δρ Γιώργου Παμπορίδη, στο Υπουργείο Υγείας (αίθουσα διασκέψεων, επίπεδο -1).

The Permanent Secretary of the Ministry of Health, Dr Christina Yiannaki, will address the Press conference on “measures to improve the day-to-day life of patients and health professionals”. The Press conference will take place, in the presence of the Minister of Health, Dr George Pamporides, at the Ministry of Health (conference room).

Επιστροφή στην αρχή