ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


07/12/2017 13:02
Παράταση υποβολής φορολογικής δήλωσης Φ.Π.Α. και δήλωσης INTRASTAT


Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα, 11/12/2017 η υποβολή:
 της Φορολογικής Δήλωσης Φ.Π.Α. και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου, για την περίοδο που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2017 και
 της δήλωσης INTRASTAT για το μήνα Νοέμβριο του 2017 .

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, καθότι η 10η Δεκεμβρίου 2017, τελευταία ημερομηνία υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, δεν είναι εργάσιμη μέρα.

Η υποβολή των πιο πάνω δηλώσεων και η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου μετά τις 11/12/2017, θεωρείται εκπρόθεσμη και υπόκειται σε επιβαρύνσεις, πρόσθετο φόρο και τόκους, σύμφωνα με τις σχετικές Νομοθεσίες (περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και περί Στατιστικών Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ κρατών μελών).
----------------------------

ΜΓ

Επιστροφή στην αρχή