ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


03/01/2018 15:48
Ψηφοδέλτιο προεδρικών εκλογών 2018 – Έμβλημα ανεξάρτητου υποψηφίου κ. Χάρη Αριστείδου


Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει, σε σχέση με το Ψηφοδέλτιο των προεδρικών εκλογών 2018 και το Έμβλημα του ανεξάρτητου υποψηφίου κ. Χάρη Αριστείδου, πως, μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τα έγγραφα υποψηφιοτήτων, ως υποβλήθηκαν την ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων, μεταξύ των οποίων και το κατατεθέν έμβλημα του κ. Αριστείδου, δεν δύνανται να διαφοροποιηθούν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

Ως εκ τούτου, έχει ενημερωθεί το Κυβερνητικό Τυπογραφείο να προχωρήσει τον προγραμματισμό του για εκτύπωση του ψηφοδελτίου, στη βάση του δείγματος που παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους των υποψηφίων κατά τη συνάντηση της 30ής Δεκεμβρίου 2017.
_____________
ΕΑ/ΣΧ

Επιστροφή στην αρχή