ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


11/01/2017 11:49
Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Καθεστώς 3.2.


Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Καθεστώς 3.2. «Στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά» παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αυτή είναι τελεσίδικη και δεν θα δοθεί σε καμιά περίπτωση, πρόσθετη παράταση.
---------------------------------

11/1/2017

ΕΦ/ΜΛ/ΕΙ

Επιστροφή στην αρχή