ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


21/04/2017 13:23
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ κ. Ιωάννης Κασουλίδης θα προσφωνήσει την ολομέλεια της ΚΣΣΕ, στο Στρασβούργο


Συμμετοχή Υπουργού Εξωτερικών σε ΣΓΥ και Gymnich

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννης Κασουλίδης θα προσφωνήσει την Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017, στο Στρασβούργο, την Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΕΕ). Ο κ. Υπουργός θα ενημερώσει για την πρόοδο εφαρμογής των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου, καθώς και για τις εξελίξεις που μεσολάβησαν από την προηγούμενη συνάντηση της ΚΣΣΕ τον Ιανουάριο του 2017. Ο Υπουργός θα έχει, επίσης, συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού κ. Thorbjørn Jagland και με τον Πρόεδρο της ΚΣΕΕ κ. Pedro Agramunt. Με την ευκαιρία παρουσίας του στο Στρασβούργο, ο κ. Κασουλίδης θα υπογράψει εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας το Επιπρόσθετο Πρωτόκολλο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας.

Ακολούθως, ο κ. Υπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου στις 26 Απριλίου 2017 θα παρακαθίσει σε γεύμα εργασίας με τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο με θέμα τις θεωρήσεις εισόδου ευρωπαίων πολιτών για τις ΗΠΑ σε συνάρτηση και με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και ευρύτερα θέματα μετανάστευσης. Αμέσως μετά θα μεταβεί στο Λουξεμβούργο, όπου την Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017, θα συμμετάσχει σε έκτακτο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ με αποκλειστικό θέμα τις κατευθυντήριες γραμμές για το Brexit.

Στη συνέχεια, ο κ. Κασουλίδης θα μεταβεί στην Μάλτα για να συμμετάσχει στις 28 Απριλίου 2017 στην άτυπη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (Gymnich). Κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι οι εξελίξεις στην Τουρκία και η εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής της Ένωσης. Στις 29 Απριλίου 2017, ο Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε Άτυπη Υπουργική Συνάντηση Περιφερειακού Διαλόγου ΕΕ και Νότου που διοργανώνει η Μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στην Βαλέτα, με τη συμμετοχή Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και χωρών της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής και του Κόλπου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών επιστρέφει στην Κύπρο την Κυριακή 30 Απριλίου 2017.
________________
ΜΚΥ/ΕΓ
Participation of the Minister of Foreign Affairs in the GAC and Gymnich

The Chairman of the Committee of Ministers of the Council of Europe, Minister of Foreign Affairs, Mr Ioannis Kasoulides, will address on Monday, 24 April 2017, in Strasbourg, the Plenary of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). Minister Kasoulides will brief the participants on the progress of the implementation of the priorities of the Cyprus Presidency of the Committee of Ministers of the Council, as well as on the developments since the last meeting of PACE in January 2017. The Minister of Foreign Affairs will also have meetings with the Council’s Secretary General, Mr Thorbjørn Jagland, and the President of PACE, Mr Pedro Agramunt. On the occasion of his visit in Strasbourg, Mr Kasoulides will sign, on behalf of the Republic of Cyprus, the Additional Protocol to the Council of Europe on the Prevention of Terrorism.

Then, Minister Kasoulides will travel to Brussels, where on 26 April 2017 he will attend a working lunch with the European Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Mr Dimitris Avramopoulos. During the working lunch, the issue of entry visa of the European citizens to the USA in accordance with the recent decision of the European Parliament will be examined, as well as other issues related to migration. Following, Mr Kasoulides will depart for Luxembourg, where on Thursday, 27 April 2017, he will participate in the extraordinary meeting of the EU Council of General Affairs (GAC), in which the guidelines for Brexit will be exclusively reviewed.

Mr Kasoulides will then depart for Malta to participate on 28 April 2017 in the informal meeting of the EU Ministers of Foreign Affairs (Gymnich). Issues on the agenda will include, inter alia, the developments in Turkey and the implementation of the Union’s global strategy. On 29 April 2017, the Minister of Foreign Affairs will participate in the Informal Ministerial Meeting of the EU-South Regional Dialogue, organized by the Maltese Presidency of the Council of the EU in Valetta, with the participation of the Foreign Ministers of the countries of the EU, the Middle East, North Africa and the Gulf.

Minister Kasoulides returns to Cyprus on Sunday, 30 April 2017.
________________
ΜΚΥ

Επιστροφή στην αρχή