ΓΤΠ


ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΚλάδος Διαφωτιστικών Εκδόσεων

Αρμοδιότητες:

Παραγωγή διαφωτιστικών εκδόσεων (δελτία, περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια, αφίσες κ.ά.) σε μεγάλο αριθμό γλωσσών που αποβλέπουν κυρίως στην ενημέρωση και διαφώτιση για την Κύπρο, τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις κ.α. Συνεργασία με ανεξάρτητους φορείς – επιστήμονες και ακαδημαϊκά ιδρύματα στο εξωτερικό – για τη διεξαγωγή έρευνας, την κατάρτιση μελετών και τη συγγραφή βιβλίων για διάφορες πτυχές του κυπριακού προβλήματος και για την Κύπρο γενικότερα.↵ Πίσω στη σελίδα Διάρθρωση    

Επιστροφή στην αρχή