ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


06/10/2017 13:12
Ανακοίνωση Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για θερμάστρα υγραερίου


Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω προϊόν, το οποίο δεν φέρει σήμανση συμμόρφωσης (СЄ). Το προϊόν έχει αποσυρθεί οικειοθελώς από την αγορά από τον εισαγωγέα.Προτρέπονται οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν.

Όποιος χρειάζεται πληροφορίες ή διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του καταναλωτή, που αφορούν στο συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να επικοινωνεί με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, στο τηλέφωνο 1429 (Γραμμή Καταναλωτή).

Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος, ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες, ή διευκρινίσεις να επικοινωνεί με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, στα τηλέφωνα 22800412 και 22800489, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy, ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.
_______________

ΜΛ/ΕΓ

Επιστροφή στην αρχή