ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


04/10/2017 12:44
Προεδρικές εκλογές 2018: Εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο


Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών υπενθυμίζει ότι στις επερχόμενες Προεδρικές εκλογές, οι οποίες προγραμματίζονται να διεξαχθούν στις 28 Ιανουαρίου 2018, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας, ηλικίας 18 χρονών και άνω που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο.

Γι’ αυτό, καλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο. Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, θα είναι η 18η Δεκεμβρίου 2017.

Για σκοπούς των Προεδρικών εκλογών, δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 28η Ιανουαρίου 2018. Σημειώνεται ότι η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 18/12/2017.

Σημειώνεται ότι, μετά τις 18 Δεκεμβρίου 2017, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε νέα εγγραφή ή/και αλλαγή στον εκλογικό κατάλογο. Γι’ αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy).
_____________
ΕΑ/ΕΓ

Επιστροφή στην αρχή