ΓΤΠ


ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΚλάδος Ξένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Αρμοδιότητες:

• Παρακολούθηση του Διεθνούς Τύπου και ενημέρωση της Κυβέρνησης

Καθημερινή κατάρτιση δελτίου επισκόπησης του διεθνούς Τύπου με δημοσιεύματα που αφορούν ή ενδιαφέρουν την Κύπρο μέσω της ηλεκτρονικής παρακολούθησης ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων και σημαντικών ξένων ΜΜΕ καθώς και από υλικό που διαβιβάζεται από τις διπλωματικές αποστολές. Καθημερινή κατάρτιση δελτίου επισκόπησης του ελληνικού Τύπου προς ενημέρωση κρατικών αξιωματούχων, υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.


• Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου δημοσιευμάτων και αξιολόγηση ξένου Τύπου

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου των δημοσιευμάτων (περιλήψεων και μεταφράσεών τους) που αφορούν ή ενδιαφέρουν την Κύπρο καθώς και των Προγραμμάτων και των Εκθέσεων Αξιολόγησης των επισκέψεων ξένων δημοσιογράφων στην Κύπρο που επιτρέπει γρήγορη ανεύρεση και συσχέτιση των ζητούμενων πληροφοριών.

• Διευκολύνσεις ξένων ανταποκριτών ξένων ΜΜΕ με έδρα την Κύπρο

Τακτική και άμεση επικοινωνία με τους ξένους ανταποκριτές με έδρα την Κύπρο για διευθέτηση συναντήσεων με κρατικούς αξιωματούχους, παροχή σε αυτούς πληροφοριών για θέματα που τους ενδιαφέρουν, αποστολή ενημερωτικού υλικού που η Κυβέρνηση θεωρεί σημαντικό να προβάλει και γνωστοποίηση σε αυτούς σημαντικών δραστηριοτήτων, τις οποίες πιθανόν να ενδιαφέρονται να καλύψουν. Επίσης, έκδοση και ανανέωση δημοσιογραφικών ταυτοτήτων των ξένων ανταποκριτών και τήρηση αρχείου με τα στοιχεία τους.

• Οργάνωση επισκέψεων στην Κύπρο ανταποκριτών ξένων ΜΜΕ

Κατάρτιση προγράμματος επαφών των δημοσιογράφων που επισκέπτονται την Κύπρο μετά από πρόσκληση του ΓΤΠ ή με δική τους πρωτοβουλία, συνοδεία αυτών στις επίσημες συναντήσεις, εφοδιασμός τους με πληροφοριακό υλικό και ηχογράφηση των συνεντεύξεων εκεί όπου χρειάζεται. Εξυπηρέτηση και φιλοξενία των δημοσιογράφων που συνοδεύουν σημαντικούς αξιωματούχους κατά την επίσημη επίσκεψή τους στην Κύπρο. Δημιουργία Κέντρων Τύπου σε ορισμένες περιπτώσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών των ΜΜΕ.

• Υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της Κυβέρνησης και προβολή της Κύπρου στο εξωτερικό

Παρακολούθηση και μελέτη των διεθνών ΜΜΕ και των απόψεών τους σχετικά με την Κύπρο και υποβολή προτάσεων για συναντήσεις/συνεντεύξεις και ετοιμασία συνοδευτικού εγγράφου αναφορικά με θέματα που σχετίζονται με την Κύπρο και ενδιαφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ της χώρας. Πρόσκληση δημοσιογράφων από τη χώρα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Υπουργός Εξωτερικών και διευθέτηση συνέντευξης, η οποία μπορεί να δημοσιευτεί πριν ή κατά την ημέρα της επίσκεψης, διευθέτηση συνεντεύξεων ή συναντήσεων με δημοσιογράφους της χώρας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Κατάθεση προτάσεων για την προβολή και την προώθηση της Κύπρου στην εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην ίδια τη χώρα και τις τρέχουσες εξελίξεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό). Αξιολόγηση των ΜΜΕ της προεδρεύουσας χώρας και της στάσης τους έναντι της Κύπρου, παραγωγή και διανομή ενημερωτικού υλικού σε σημαντικά ΜΜΕ ή/και αποστολή του σε επιλεγμένους δημοσιογράφους της χώρας, φιλοξενία δημοσιογράφων στην Κύπρο κ.ο.κ.

• Κατάρτιση σχεδίων δράσης και επικοινωνίας

Κατάρτιση έκτακτων σχεδίων δράσης για την προβολή και ανάδειξη του ρόλου της Κύπρου με βάση τους στόχους και τις επιδιώξεις της επικοινωνιακής πολιτικής της Κυβέρνησης. Εκπόνηση μελετών που χαρτογραφούν τις διεθνείς αντιδράσεις των ξένων ΜΜΕ σε σχέση με την Κύπρο σε μια συγκεκριμένη περίοδο και προώθησή στοχευμένων κινήσεων προς όλα ή συγκεκριμένα ΜΜΕ.↵ Πίσω στη σελίδα Διάρθρωση    

Επιστροφή στην αρχή