ΓΤΠ


ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΚλάδος Εγχώριων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Ο Κλάδος ασχολείται με τη διαδικασία εφαρμογής της Περί Τύπου Νομοθεσίας. Πριν από την έκδοση εγχώριας εφημερίδας/περιοδικού γίνεται έλεγχος της διαθεσιμότητας του τίτλου του εντύπου και αφού κατατεθεί η προνοούμενη από το Νόμο ένορκος δήλωση και τα νενομισμένα τέλη, εκδίδονται τα απαραίτητα έγγραφα.

Για την έκδοση/δημοσίευση ξένου εντύπου στη Δημοκρατία από πολίτες χωρών εκτός ΕΕ προνοείται διαδικασία με τη σύμπραξη των Υπουργών Εσωτερικών και Εξωτερικών.

Ετοιμάζεται κατάλογος των ΜΜΕ και γίνεται έλεγχος και καταγραφή των εγχώριων εντύπων που παραδίδονται για σκοπούς αρχειοθέτησης στο Γραφείο Τύπου.

Παραλαμβάνονται και καταγράφονται τα βιβλία που εκδίδονται στην Κύπρο. Τηρείται Αρχείο Βιβλίων και τα σχετικά στοιχεία καταχωρούνται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Λειτουργοί του Κλάδου παρουσιάζονται στα Επαρχιακά Δικαστήρια ως μάρτυρες σε υποθέσεις λίβελου καταθέτοντας πιστοποιημένα αντίγραφα εγχώριων εφημερίδων που ζητούνται από διάφορα δικηγορικά γραφεία.

Γίνεται ανανέωση και έκδοση δημοσιογραφικών ταυτοτήτων.↵ Πίσω στη σελίδα Διάρθρωση    

Επιστροφή στην αρχή