ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


06/10/2017 9:45
Υποβολή αιτήσεων "De Minimis" από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που συμμετέχουν με ίδια έξοδα σε εκθέσεις εξωτερικού


Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από την 1 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2017, δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού σύμφωνα με το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας "De Minimis", από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες συμμετέχουν με δικά τους έξοδα σε εκθέσεις του εξωτερικού, για το έτος 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται έντυπα αίτησης συμμετοχής από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, στον σύνδεσμο: http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/3B972A636F51315342257D51003084B8/$file/Οδηγός%20Σχεδίου%20(ιδιωτική%20συμμετοχή)%202018.pdf?OpenElement

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην παρακάτω διεύθυνση:

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Τομέας Προώθησης Εμπορίου Υπηρεσιών
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Υπόψη: κας Ευδοκίας Γεωργίου Κομματά ή κας Τούλλας Τσαγγαρίδου

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 31η Οκτωβρίου 2017 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σημειώνεται ότι αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 22867134 και 22867331.
_____________
ΜΛ/ΕΓ

Επιστροφή στην αρχή