ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


13/09/2017 14:56
Διορισμός με σύμβαση εκπαιδευτικού λειτουργού σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από τη 14η Σεπτεμβρίου 2017.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:
(α) Οι διορισμοί γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
(β) Οι διοριζόμενοι καλούνται όπως σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην αποδεχθούν τον διορισμό που τους προσφέρεται, ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2017 (αρ. τηλεομ.: 22602789 ή στη διεύθυνση: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία).

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 14.9.2017 ΜΕΧΡΙ 31.8.2018

Εκπαιδ.Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α8-Α10-Α11
Αρ.Φακ.ΟνοματεπώνυμοΕις
17970Λουκία ΚαμπέρηΑμμόχωστο Β’(24)

_____________
ΜΛ/ΣΧ

Επιστροφή στην αρχή