ΓΤΠ


ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΚλάδος Ανάπτυξης Αρχείων, Νέων Τεχνολογιών, Εκπαίδευσης και Οπτικοακουστικών Παραγωγών


Ανάπτυξη Αρχείων

Ο κλάδος έχει την ευθύνη για τον εκσυγχρονισμό, την αξιοποίηση και τη διάθεση στο κοινό του Αρχείου Εφημερίδων, του Φωτογραφικού Αρχείου και του Αρχείου Διαφωτιστικών Ταινιών του Γραφείου. Στόχος είναι η πληρέστερη ενημέρωση του κοινού για το κύρος, τον πλούτο, την αξία και χρησιμότητά τους και ταυτόχρονα αυτά να είναι πιο ανοικτά προς τον πολίτη.

• Το Αρχείο Εφημερίδων αποτελεί μέρος της ιστορίας της Κύπρου και στόχος είναι να διαφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί στο έπακρο, να ανοίξει όχι μόνο στους μελετητές/ερευνητές αλλά και στον απλό πολίτη. Κάθε χρόνο και επί καθημερινής βάσης, ο Κλάδος εξυπηρετεί χιλιάδες ιδιώτες αλλά και κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες και πιστοποιεί επίσης αντίγραφα δημοσιευμάτων από εφημερίδες τα οποία χρησιμοποιούνται στα δικαστήρια.Το ΓΤΠ εφαρμόζει εδώ και έξι χρόνια πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση των εφημερίδων, που είναι μοναδικό στο είδος του και το μόνο που εφαρμόζεται στην Κύπρο. Ο κλάδος έχει την ευθύνη της διαδικασίας ψηφιοποίησης.

• Το Φωτογραφικό Αρχείο αριθμεί πέραν των 1.000.000 αρνητικών διαφόρων διαστάσεων που ξεκινούν από τη δεκαετία του 1950 μέχρι το 2004 που έγινε μεταπήδηση στην ψηφιακή φωτογραφία. Η έρευνα σε αυτό αφορά είτε το αρχείο που είναι ήδη ψηφιοποιημένο ή το αρχείο που βρίσκεται σε μορφή αρνητικών και γίνεται μέσω των δειγματολογίων που διατηρούνται στο Τμήμα.

• Το Αρχείο Ανακοινωθέντων καλύπτει την περίοδο 1962 μέχρι σήμερα και αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης τόσο για το κοινό όσο και για τους ερευνητές, μελετητές και δημοσιογράφους. Η ψηφιοποίηση των επίσημων ανακοινωθέντων του ΓΤΠ ξεκίνησε εδω και έξι χρόνια και το ψηφιοποιημένο αρχείο είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα http://www.piopressreleases.com.cy.

• Το Αρχείο Διαφωτιστικών Ταινιών αποτελεί τη διαδικτυακή ταινιοθήκη http://www.cyprusonfilm.com η οποία λειτούργησε τον Αύγουστο του 2007 και είναι τρίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά) και διαθέτει 41 ταινίες μικρού μήκους, παραγωγής κυρίως του ΓΤΠ. Η ιστοσελίδα καλύπτει οκτώ θεματικές ενότητες, ενώ κάθε ταινία συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της καθώς και από τρέιλερ 15’’.Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση

Ο κλάδος έχει την ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη του ΓΤΠ και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (http://www.moi.gov.cy/pio) μέσω της συνεργασίας και του συντονισμού με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής.
Εκτός από την επίσημη ιστοσελίδα του ΓΤΠ (http://www.pio.gov.cy), ο κλάδος παρέχει τεχνική υποστήριξη και στις ακόλουθες ιστοσελίδες που διατηρεί το ΓΤΠ:

http://www.cyprusonfilm.com (ταινίες μικρού μήκους για την Κύπρο σε διάφορες γλώσσες)
• http://www.peri-kyprou.com / http://www.aspectsofcyprus.com (γενικές πληροφορίες για την Κύπρο με σωρεία φωτογραφιών)
http://www.aboutcyprus.org.cy (γενικής φύσεως πληροφορίες για την Κύπρο καθώς και για τον τουρισμό και τον πολιτισμό)
http://www.piopressreleases.com.cy (περιέχει ψηφιοποιημένα ανακοινωθέντα του αρχείου του ΓΤΠ)

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των διαδραστικών πολυμέσων καθώς και η επιμόρφωση του προσωπικού εντάσσονται επίσης στις αρμοδιότητες του κλάδου.

• Έκδοση ψηφιακών δίσκων - CD
Ο κλάδος έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΓΤΠ που διατίθενται σε ψηφιακούς δίσκους (CD, DVD). Ο δίγλωσσος ψηφιακός δίσκος «Περί Κύπρου»/«Aspects of Cyprus», λειτουργεί και ως ιστοσελίδα.

• Ηλεκτρονικά προγράμματα
Ο κλάδος ασχολείται με θέματα αξιοποίησης της πληροφορικής με σκοπό την πιο αποτελεσματική διεκπεραίωση των λειτουργιών των διαφόρων κλάδων του Γ.Τ.Π. και την αύξηση της παραγωγικότητας.

• Λειτουργία του Πρώτου Ερευνητικού Κέντρου
Το ΓΤΠ προχώρησε στις 14 Νοεμβρίου 2011 στη δημιουργία του πρώτου ερευνητικού κέντρου σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού. Το Ερευνητικό Κέντρο λειτουργεί στο πλαίσιο του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού και στεγάζεται στην Οικία Επάρχου. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η διαδικασία για τη λειτουργία και Ερευνητικού Κέντρου στη Λευκωσία.

• Μηχανογραφικός εξοπλισμός
Ο κλάδος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου αλλά και για ειδικές περιπτώσεις όπως για δημιουργία Κέντρων Τύπου όταν υπάρχει ανάγκη.Οπτικοακουστικές Παραγωγές

Ο κλάδος έχει την ευθύνη για την προκήρυξη και διεκπεραίωση δημόσιων συμβάσεων για την παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, που σκοπό έχουν την προβολή της Κύπρου, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Η θεματολογία για την παραγωγή των ταινιών αντλείται τόσο από την επικαιρότητα, όσο και από τους στόχους και τις προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης. Ανάλογα με το περιεχόμενο, αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα Cyprus on film ή προωθούνται για άλλη αξιοποίηση στην Κύπρο και το εξωτερικό.

• Φωτογραφικό Τμήμα
Ο κλάδος έχει τη γενική ευθύνη του Φωτογραφικού Τμήματος του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών που αποτελείται από τρεις σημαντικούς πυλώνες:

• Τις Φωτογραφικές καλύψεις
• Τις Φωτογραφικές εκθέσεις
• Το Φωτογραφικό Αρχείο


Φωτογραφικές Καλύψεις
Οι φωτογραφικές καλύψεις αποτελούν τον αιμοδότη της ιστοσελίδας του Γ.Τ.Π., των εγχώριων και ξένων ΜΜΕ, των εκδόσεων του ΓΤΠ και του Φωτογραφικού Αρχείου.
Στο πεδίο δράσης των φωτογραφικών καλύψεων συμπεριλαμβάνονται η καταγραφή δραστηριοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας (σε Κύπρο και εξωτερικό), του Προέδρου της Βουλής και των Υπουργών καθώς και σημαντικών ιστορικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο νησί. Μέρος των φωτογραφικών καλύψεων διοχετεύεται στις εκδόσεις και την ιστοσελίδα του ΓΤΠ.

Φωτογραφικές Εκθέσεις
Το ΓΤΠ έχει μια πλούσια παραγωγή φωτογραφικών εκθέσεων που αποστέλλονται κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό για σκοπούς διαφώτισης αλλά διακινούνται και εντός Κύπρου στο πλαίσιο σχετικών εκδηλώσεων.
Η θεματολογία των εκθέσεων καταγράφει τόσο το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου και τον πολιτισμό του νησιού, αλλά και την επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης γενικά και των Υπουργείων ειδικότερα, έχοντας παράλληλα υπόψη και τις ανάγκες που έχουν οι Πρεσβείες μας εξωτερικό ή που προκύπτουν από σημαντικά γεγονότα/επετείους του νησιού μας.

Φωτογραφικό Αρχείο
Το Φωτογραφικό Αρχείο του Γ.Τ.Π. αριθμεί πέραν του 1.000.000 αρνητικών διαφόρων διαστάσεων που ξεκινούν από τη δεκαετία του 1950 μέχρι το 2004 που έγινε μεταπήδηση στην ψηφιακή φωτογραφία.
Στο πεδίο δράσης του Φωτογραφικού Αρχείου συμπεριλαμβάνεται και η εξυπηρέτηση κατά κύριο λόγο ερευνητών (δημοσιογράφων, συγγραφέων, φοιτητών κλπ) που χρειάζονται φωτογραφικό υλικό για τεκμηρίωση μελετών τους αλλά και οργανωμένες ομάδες (πανεπιστήμια, δήμοι, οργανώσεις κλπ) που στοχεύουν στον εμπλουτισμό των αρχείων τους ή στη δημιουργία εκδόσεων.


•Κινηματογραφικό Τμήμα
Το Τμήμα έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

Προβολές Κινηματογραφικών Ταινιών 35mm για το Συμβούλιο Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών.
Προβολές Ταινιών για σκοπούς διαφώτισης σε μαθητές και φοιτητές.
Αναπαραγωγή Ταινιών και DVD του ΓΤΠ για σκοπούς διαφώτισης αλλά και άλλων κυβερνητικών Τμημάτων.
Προγραμματισμός και καταγραφή των προγραμμάτων των τηλεοπτικών καναλιών.
Προγραμματισμός και επίβλεψη του συστήματος διανομής σήματος των Δορυφορικών και Τηλεοπτικών Καναλιών του γραφείου μας.
Κινηματογραφήσεις και livestreaming διαφόρων σημαντικών γεγονότων.

↵ Πίσω στη σελίδα Διάρθρωση    

Επιστροφή στην αρχή