ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δελτία Τύπου


20/03/2017 17:05
Υλοποίηση της Πρωτοβουλίας «Πρασινίσουμε την Κύπρο»


Η Πρωτοβουλία «Πρασινίζουμε την Κύπρο» ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016, μετά τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην Αργάκα και την Σολέα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της έντονης διάθεσης από πολίτες, οργανωμένα σύνολα και εταιρίες/οργανισμούς, για προσφορά εθελοντικής εργασίας και/ή οικονομικής στήριξης, με στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση και την αποκατάσταση των καμένων περιοχών, αλλά και άλλες δράσεις διατήρησης της φύσης.

Στις 18/10/2016, σε συνέντευξη Τύπου ανακοινώθηκε και επίσημα η έναρξη της Πρωτοβουλίας, καθώς και το πλαίσιο εθελοντικής εργασίας, στην παρουσία των πρώτων χορηγών της εκστρατείας.

Ιδρυτές και διαχειριστές της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο» είναι οι Επίτροποι Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού, το Τμήμα Δασών, η Ένωση Κοινοτήτων και ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου (ΦΣΚ) που έχει αναλάβει και τον συντονισμό και την οικονομική διαχείριση της εκστρατείας.

Στόχος της Πρωτοβουλίας αυτής δεν είναι να υποκαταστήσει το έργο του κράτους. Οι δράσεις μας είναι υποστηρικτικές και συμπληρωματικές και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την εκάστοτε οικεία κρατική υπηρεσία.

Σκοποί της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο» είναι:
• Η αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών (και μετά από πυρκαγιά),
• Οι φυτεύσεις σε περιοχές, κυρίως της υπαίθρου, στις οποίες υπάρχει ανάγκη,
• Η βελτίωση/ενίσχυση πρασίνου στις ορεινές και άλλες Κοινότητες της υπαίθρου,
• Η αποκατάσταση περιοχών που ιστορικά υποβαθμίστηκαν από υπερεκμετάλλευση,
• Η προστασία/συντήρηση αξιόλογων στοιχείων της φύσης,
• Τα έργα υπαίθριας αναψυχής, π.χ. Μονοπάτια Μελέτης της Φύσης, Πάρκα, κτλ,
• Η προστασία και η ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος,
• Οι δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
• Η αξιοποίηση εθελοντικής εργασίας, και
• Οι δράσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Συνεχής έγνοια μας είναι να προσφέρουμε στους Δωρητές/Χορηγούς και Εθελοντές μια αξιόπιστη επιλογή χρήσης των προσφερόμενων οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού με τρόπο ουσιαστικό, διαφανή και αξιόπιστο.

Έξι μήνες μετά την έναρξη της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο», τα αποτελέσματα (περιβαλλοντικά και κοινωνικά) επιβεβαιώνουν ότι η προσπάθεια άξιζε τον κόπο και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε.

Η ανταπόκριση στην έκκληση της Πρωτοβουλίας ήταν πραγματικά συγκινητική και οφείλεται την περιβαλλοντική ευαισθησία των οικονομικών φορέων, οργανωμένων συνόλων, αλλά και μεμονωμένων ατόμων, καθώς και στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν από την ομάδα των ιδρυτών.

Το σύνολο των χορηγιών ανέρχεται σε €286.930 και δαπανήθηκε κατά 90% στην αποκατάσταση των καμένων περιοχών Σολέας και Αργάκας και το υπόλοιπο στην αποκατάσταση της καμένης περιοχής Καντού, την επέκταση του Μονοπατιού του Άβακα και φυτεύσεις στην περιοχή Πέτρα Ρωμιού.

Το είδος και η ποσότητα εργασίας που παράχθηκε έχει ως ακολούθως:
• Απασχόληση μέχρι 12 ανέργων από την περιοχή (Ευρύχου, Καννάβια, Φλάσου, Σινά Όρος, Κατύδατα, Νικητάρι, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου) για 73 ανθρωπομήνες (ένα σημαντικό κομμάτι δαπάνης περίπου €95.000).
• Αγοράστηκαν όλα τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην αποκατάσταση για το 2016 –30.000 φυτά με κόστος €60.000.
• Αγοράστηκε ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα (€35.000).
• Αγοράστηκαν εργαλεία αποκατάστασης (τσάπες, αλυσοπρίονα κ.ά.).
• Κτίστηκαν 300 μέτρα ξερολιθιών (€20.000).
• Τοποθετήθηκαν πάνω από 100 τεχνητές φωλιές πουλιών (€5.000)

Οι εργάτες που απασχολήθηκαν από τον Αύγουστο του 2016 μέχρι σήμερα είχαν μια μεγάλη παραγωγή σε:
• Αντιδιαβρωτικά έργα (500 κορμοφράγματα κ.ά),
• φυτεύσεις (10.000 φυτά),
• σπορές,
• καθαριότητα της περιοχής,
• καθοδήγηση εθελοντών, κ.ά.

Η ανταπόκριση των εθελοντών που αξιοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών, τον Επίτροπο Εθελοντισμού, την Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού ήταν πρωτοφανής. Όλοι σχεδόν οι χορηγοί συμμετείχαν σε εθελοντικές φυτεύσεις και σε αντιδιαβρωτικά έργα. Τρεις χιλιάδες διακόσια άτομα εργάσθηκαν εθελοντικά και η αξία της εργασίας τους ανέρχεται στις 50 χιλιάδες ευρώ.

Η σημασία των χορηγιών για την αποκατάσταση των καμένων δασικών περιοχών μας ήταν τεράστια, πρώτιστα γιατί καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις, οι οικονομικοί φορείς, αλλά και η κοινωνία των πολιτών νοιάζεται για το περιβάλλον και αγαπά τον τόπο.

Επιπλέον, μας έδωσε τη δυνατότητα να απασχολήσουμε εργάτες και να αρχίσουμε την αποκατάσταση έγκαιρα, καθώς και την ευχέρεια να χρησιμοποιήσουμε υλικά και μεθόδους που μέσα από τις κυβερνητικές διαδικασίες θα ήταν δύσκολο.

Εκτιμούμε ότι συνεισφορά της πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο» ήταν γύρω στο 35% των όλων εργασιών αποκατάστασης που έγιναν μέχρι σήμερα στις καμένες περιοχές.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές και τους οικονομικούς υποστηριχτές της Πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο», γιατί χωρίς τη δική τους συνεισφορά όλο το προαναφερθέν έργο δεν θα είχε υλοποιηθεί και να δηλώσουμε ότι η προσπάθειά μας συνεχίζεται με έργα προστασίας και διαχείρισης της φύσης σε όποια περιοχή κριθεί ότι υπάρχει ανάγκη.


----------------------------

ΜΚΥ/ΕΙ

15181289_1214926788551272_877582127859426925_n.jpg15181289_1214926788551272_877582127859426925_n.jpgDSC_1679.JPGDSC_1679.JPG

Επιστροφή στην αρχή