ΓΤΠ


ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΚλάδος Εκδόσεων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες:

Υλοποίηση των ετήσιων εκδοτικών προγραμμάτων των Υπουργείων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των οποίων εκδίδονται -σε διάφορες γλώσσες, όπου κρίνεται σκόπιμο- έντυπα με σκοπό τόσο την ενημέρωση του κοινού πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όσο και την προβολή και δημοσιότητα του κυβερνητικού έργου.↵ Πίσω στη σελίδα Διάρθρωση    

Επιστροφή στην αρχή