ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Ανακοινωθέντα


19/05/2017 19:22
Χαιρετισμός Υπ. Παιδείας στο διεθνές συνέδριο για βελτίωση της ποιότητας και ισότητας στην εκπαίδευση


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρευρίσκομαι στο σημερινό διεθνές συνέδριο με θέμα τη βελτίωση της ποιότητας και ισότητας στην εκπαίδευση: θεωρητικές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές και προοπτικές, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την Οργάνωση Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης, την Παγκύπρια Επιτροπή Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης-ΠΟΕΔ και την Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου. Στο συνέδριο συμμετέχουν επίσης ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, τους εκπροσώπους των οποίων καλωσορίζω και εύχομαι να έχουν μια ευχάριστη και παραγωγική διαμονή στη χώρα μας.

Το σημερινό συνέδριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού στο πλαίσιο των εργασιών του, πέραν από τις προσεγγίσεις εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα του τριετούς ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, στο οποίο συμμετείχε και η Κύπρος, με τίτλο «Προωθώντας την ποιότητα και την ισότητα: μία δυναμική προσέγγιση βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας».

Ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού χαιρετίζουμε το εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο συντονίζει το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, γιατί θέτει ως βασικό στόχο να βοηθήσει έμπρακτα τις σχολικές μας μονάδες να διαμορφώσουν αποτελεσματική σχολική πολιτική και ταυτόχρονα προωθεί την ανάληψη δράσεων από τις διευθυντικές ομάδες για σκοπούς βελτίωσης της διδασκαλίας και του περιβάλλοντος μάθησης του σχολείου.

Η θεματολογία του συνεδρίου συνάδει με την αποστολή της εκπαίδευσης αλλά και τους στόχους των πολιτικών που έχουμε διαμορφώσει και ξεκινήσαμε ήδη να εφαρμόζουμε στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Υπουργείου μας για την τριετία 2017-2019, επιδιώκεται «Η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής που να διέπεται από τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας…».

Ειδικότερα για την τρέχουσα σχολική χρονιά, στο πλαίσιο των υπό έμφαση στόχων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπαιδευτικοί και μαθητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν από κοινού πρωτοβουλίες, τόσο για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων όσο και για την προώθηση της ισότητας και του σεβασμού.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε και την επιτυχημένη εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΔΡΑ.ΣΕ., τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και που μεταξύ άλλων στοχεύουν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ενισχύοντας κυρίως ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, διασφαλίζοντας την κοινωνική πρόνοια και περιορίζοντας τον κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Επιπρόσθετα, μέσα από τη διοργάνωση στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης αλλά και τους γονείς, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σύγχρονες αυτές προκλήσεις της εκπαίδευσης.

Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι τόσο τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος όσο και οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, θα συμβάλουν θετικά στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση τόσο στην Κύπρο όσο και στις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στο σημερινό συνέδριο.

Καταληκτικά, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές του Συνεδρίου και ιδιαιτέρως στον Πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Ερευνητικού Προγράμματος κ. Λεωνίδα Κυριακίδη και να ευχηθώ κάθε επιτυχία για τη συνέχεια.

--------------------
ΜΛ/ΕΙ

Επιστροφή στην αρχή